Er is weer een hoop te doen over de CO2-heffing. Dat heeft de maken met de miljoenennota en de EU-plannen, die deze week (onder andere vandaag in de rede van Von der Leyen) naar buiten komen.

Dispensatierechten

De CO2-heffing komt er wel, maar zal vooral als stok achter de deur gaan functioneren. De nationale CO2-heffing zal volgend jaar worden ingevoerd, maar tegelijkertijd worden er nieuwe dispensatierechten verleend waardoor de heffing pas in 2024 gevolgen zal hebben. Die gevolgen zullen er alleen zijn voor bedrijven die achterblijven met CO2-reducerende maatregelen.

Voortvarend

De stok achter de deur functie geldt niet alleen voor bedrijven die te langzaam CO2-uitstoot weten te reduceren, maar ook voor het geval de EU-maatregelen niet voortvarend genoeg zullen blijken te zijn. Die kans lijkt echter steeds kleiner te worden. Deze week bleek dat het de EU menens is in het verhogen van de CO2-lat naar 55% minder reductie in 2030, in plaats van de eerder afgesproken 40%. Daar komt bij dat EU-vicevoorzitter Frans Timmermans naar verwachting zal aankondigen dat het aantal ETS-rechten stapsgewijs verminderd zal worden en dat er meer bedrijven onder de ETS-regelgeving zullen gaan vallen.

En dat heeft gevolgen voor de ETS-prijs: die zal stijgen. Op het moment dat de EU-ETS prijs boven het heffingstarief van de nationale CO2-taks komt te liggen, is de netto nationale heffing voor Nederlandse industrie nul.

Level playing field

Een Europese afspraak over CO2-belastingen is al een stuk aantrekkelijker dan een nationale afspraak, maar om te voorkomen dat bepaalde producten uit overzeese gebieden tegen lagere prijzen kunnen worden aangeboden dan de Europese equivalenten, wordt er tevens gewerkt aan een ‘CO2-belastingmuur’.

Greenpeace is overigens niet blij met het feit dat de nationale CO2-taks minder gevolgen voor uitstoters zal hebben dan gedacht werd. Volgens de organisatie vormen de nieuwe plannen ‘een vrijbrief voor grote vervuilers om nog jarenlang meer CO2 uit te stoten in plaats van minder’.