Gaat hij er nu komen of niet? Dat houdt de industrie en de politiek al een tijdje bezig. Vlak voor de verkiezingen maakte de coalitie een ‘klimaatdraai’. Kort daarna ontstonden geruchten dat er hooguit een ‘milde’ CO2-heffing zou komen, waar de oppositie weer furieus op reageerde. Rutte bedaarde de gemoederen door te zeggen ‘dat er nog helemaal niks vaststaat’ en dat er ‘paniek om niks’ zou zijn ontstaan.

Daarna lekte een notitie uit en kwam in handen van het NRC. Daarin zou zijn te lezen dat de industrie alleen over ‘overtollige’ CO2-uitstoot een belasting zou gaan betalen. Die overtollige uitstoot is de uitstoot die in 2030 moet zijn verdwenen, zoals vastgelegd in het regeerakkoord. Bedrijven die daar nu dus al onder zitten, zouden geen extra belasting hoeven te betalen.

Het ministerie benadrukte daarna dat de notitie slechts een voorstel is. Ook een platte CO2-heffing, zoals voorgesteld door GroenLinks en de PvdA behoort nog steeds tot de mogelijkheden en wordt op dit moment doorgerekend door planbureaus. Zowel vanuit de industrie als vanuit de oppositie is kritiek op het ‘overtollige heffing’ voorstel. De industrie ziet de belasting, bovenop de reeds bestaande ETS taks niet zitten en de oppositie vindt het voorstel lang niet groen genoeg.

Volgens de coalitie heeft het voorstel geen enorm effect op het level playing field. Volgens de oppositie en de milieubewegingen is er, naast de taks op overtollige CO2-uitstoot, ook nog een vlakke taks nodig tussen de 10 en 20 euro.

Eerder deze week stuurden vertegenwoordigers van 17 grote bedrijven, waaronder Tata Steel, Dow en Shell, een brief naar Wiebes waarin ze pleiten voor het niet invoeren van een  eenzijdige CO2-heffing. Volgens de schrijvers leidt zo’n heffing tot banenverlies in Nederland en het wegtrekken van bedrijven.

De schrijvers wijzen daarbij op een eerder gepubliceerd rapport van PwC, waaruit de nadelige gevolgen van een eenzijdige CO2-heffing zijn becijferd. De industrie vraagt het kabinet eerst aan te tonen dat een eenzijdige CO2-heffing een effectief instrument is, waarbij de concurrentiekracht aantoonbaar behouden blijft. Zolang dat niet is aangetoond, vragen de schrijvers de coalitie af te zien van de heffing.