Colsen start enorme anammox-reactor op in China

Milieutechnisch adviesbureau Colsen werkt in China, onder de vlag van partner ATAL Engineering uit Hongkong, mee aan de bouw en opstart van een van de grootste anammox-reactoren in de waterzuiveringssector. Het reactorontwerp is gebaseerd op de eigen SBR-NAS-technologie van Colsen. Op dit moment zijn de bedrijven druk bezig met de opstart van de reactor.

De opstart van de SBR-NAS-installatie in de Chinese provincie Shandong past in de keuze van China voor energieneutrale afvalwaterzuivering. De realisatie van de anammox-reactor is onderdeel van de ombouw van een bestaande communale afvalwaterzuiveringsinstallatie, die door ATAL Engineering wordt uitgevoerd. In dit project bestaat de bijdrage van het Zeeuwse familiebedrijf Colsen, dat een vestiging heeft in Shanghai, uit het ontwerp en de opstart van een zijstroombehandeling, die bedoeld is om de vloeibare fractie van het slibvergistingsproces te verwerken en zo de belasting van de waterlijn in de hoofdstroom te verminderen.

Veel operationele flexibiliteit
Volgens Colsen viel de keuze op SBR-NAS als geprefereerde technologie omdat het rejectiewater een hoge concentratie stikstof bevat. De sequentiële batchreactor (SBR) is een single-stage-systeem, waarin aerobe en anoxische stappen elkaar afwisselen. Dat resulteert volgens het Zeeuwse adviesbureau in een hoge operationele flexibiliteit en een kleine footprint. De SBR-NAS maakt gebruik van anammoxbacteriën voor een energie-efficiënte stikstofverwijdering. In het proces wordt bovendien weinig slib geproduceerd.

De bouw van de reactor startte in mei 2017 en de inbedrijfstelling vond plaats in december 2017. Het is de verwachting dat de reactor in juni 2018 volledig operationeel is.

Bron www.waterforum.net