Zes internationale chemiebedrijven kiezen voor het einde van 2019 welke technologieën ze gezamenlijk verder gaan ontwikkelen om elektrisch aangedreven nafta- of stoomkrakers te realiseren. Dat gebeurt onder voorzitterschap van de Brightlands Chemelot Campus. “Doel is om in 2030 de eerste pilot met een elektrische kraker te starten”, zegt Lia Voermans, directeur van de Innovatietafel die is ondergebracht bij de Campus.

BASF, Borealis, BP, LyondellBasell, Sabic en Total hebben eind augustus 2019 samen het Cracker of the Future Consortium opgericht. Eerder werd al bekend dat bijvoorbeeld BASF onder de naam e-Furnace afzonderlijk elektrificatie van petrochemische installaties onderzoekt. Door het nu gezamenlijk op te pakken, kunnen de zes chemiebedrijven de ontwikkeling versnellen. Bovendien kunnen de kosten per bedrijf naar beneden, is de verwachting.

Stoomkrakers kunnen de CO2-uitstoot in de industrie verminderen met 70 tot 90 procent richting 2050 . Dat kan door de kraakovens elektrisch te verhitten met duurzame energie in plaats van fossiele brandstoffen. Dat is zeker geen eenvoudige zaak. Vooral de technologische en economische haalbaarheid ten opzichte van bestaande krakers zijn belangrijke punten.

Trilaterale strategie
De chemische industrie in Nederland, Vlaanderen en NoordRijn-Westfalen is twee jaar bezig met het project. Zo hebben de ministeries van Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen, Vlaanderen en Nederland en de brancheorganisaties voor de chemische industrie VCI (Duitsland), Essenscia (België) en VNCI (Nederland) een trilaterale strategie opgesteld. Doel is om “uit te groeien tot een wereldwijde motor voor de transitie naar een duurzaam en competitief chemiecluster”. De strategie werd eind 2017 aangeboden aan de Europese Commissie. Er zijn drie tafels opgezet om de strategie uit te werken: Energie, Infrastructuur en Innovatie.

Congres Bilbao
Lia Voermans is directeur van de Innovatietafel die in Nederland is ondergebracht. De Brightlands Chemelot Campus is opdrachtnemer. Vorig jaar organiseerde de campus een internationaal congres in Bilbao. Tachtig internationaal opererende chemiebedrijven kozen daar zeven veelbelovende technologische richtingen, waaronder elektrisch kraken, die ze nader willen onderzoeken. Ook brachten ze de investerings- en operationele kosten van de technologische richtingen in kaart.

Gigantische investeringen
“Eind 2019 bepalen ze waar de focus komt te liggen”, zegt Voermans. “Het is essentieel dat de bedrijven met elkaar samenwerken om deze enorme transitiestap te realiseren. Dat het om gigantische investeringen gaat, is duidelijk.” De betrokken bedrijven geven uiteraard niet zomaar hun intellectueel eigendom weg. Daarom stelt de Brightlands Chemelot Campus juridische overeenkomsten op om het samenwerkingsproces goed te laten verlopen.

Europese subsidie
Voermans kan nog niet zeggen hoeveel geld de bedrijven gezamenlijk in R&D gaan investeren. Namens de betrokken partijen is Voermans gesprek met de Europese Commisie met name DG R&I, DG Grow en DG Energy van de Europese Commissie voor een mogelijke subsidie van het Horizon Europe-programma. Binnen vijf jaar verwacht Voermans meer duidelijkheid over een eventuele subsidie.

Doel is om in 2030 richting opschaling te gaan door een pilot met een elektrische kraker te starten. Vanaf 2050 zou de grootschalige omschakeling van fossiel aangedreven naar elektrisch aangedreven krakers van start moeten gaan.

Lees hier het persbericht