Chemiepark Delfzijl

De ministeries van Financiën en Economische zaken en klimaat starten een ‘internetconsultatie’ over de CO2-heffing voor bedrijven. Op de pagina kan het wetsvoorstel, een toelichting, het ‘Integrale Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) en enkele overige documenten worden ingezien. Op de reactiepagina kan vervolgens  tot 29 mei gereageerd worden op het wetsvoorstel.

Concurrentie

Volgens de Rijksoverheid is het wetsvoorstel zo ontworpen dat de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven ‘zo min mogelijk geschaad wordt’. Bovendien wordt er, volgens de beleidsmakers, rekening gehouden met de coronacrisis.

Het uitgangspunt van het CO2-heffing is dat uitstoten duurder moet worden dan reduceren.  Bedrijven krijgen een bepaalde vrijstelling (dispensatie), die jaarlijks steeds kleiner wordt. In 2030 moet er daarmee ruim 14 megaton CO2 bespaard worden, conform de afspraken in het klimaatakkoord.

Schepje bovenop

Om de industrie de tijd te geven worden er vanaf 2021 relatief hoge dispensatierechten toegekend. Vanwege de coronacrisis wordt daar ook nog eens een schepje bovenop gedaan. Vanaf 2024 heeft de industrie volgens het voorstel minder rechten dan uitstoot. Bedrijven kunnen bovendien eerder betaalde heffingsrechten terug ontvangen, maar de rechten niet opsparen voor de toekomst.

Er is nog geen concreet ‘prijspad’ bekend. Het kabinet komt daarmee na een aantal doorrekeningen van het PBL.

De CO2-heffing is een aanvulling op, en dus geen vervanging van de ETS-beprijzing. De uitvoering van de heffing zal door de Nederlandse Emissieautoriteit worden behandeld.