Veel belangstelling voor de opening op 12 december (foto Coolbrook).

Het Finse bedrijf Coolbrook heeft 12 december op industrieterrein Chemelot in Geleen een grootschalige proeffabriek geopend voor het elektrisch kraken van nafta. De opening vond plaats in aanwezigheid van onder meer bedrijven als Shell, SABIC, Braskem, en wetenschappers van universiteiten. De installatie kost zo’n 12,5 miljoen euro, waarvan het Rijk 5,5 miljoen euro subsidie beschikbaar heeft gesteld.

De grootschalige proeffabriek zal de prestaties demonstreren van de RotoDynamic Technology voor stoomkraken in de petrochemie (RotoDynamic Reactor, RDR) en procesverwarming op hoge temperatuur in verschillende industriële sectoren (RotoDynamic Heater, RDH). De fabriek is ontworpen om procestemperaturen van rond de 1000 graden te genereren met 100 procent hernieuwbare elektriciteit.

Belangrijke mijlpaal

Het bedrijf spreekt van een belangrijke mijlpaal op weg naar CO2-vrije productie in de zware industrie. Dergelijke hoge temperaturen zijn nodig om de verbranding van fossiele brandstoffen te vervangen door elektrificatie in industrieën die als moeilijk te decarboniseren worden beschouwd, zoals de petrochemie.

Grote CO2-reductie

“Onze technologie heeft het potentieel om meer dan 2,4 miljard ton CO2 per jaar te reduceren, dat is 7 procent van de totale wereldwijde uitstoot en 30 procent van de industriële uitstoot”, aldus directeur Joonas Rauramo van Coolbrook in De Limburger. “Het is een van de enige technologieën ter wereld met het echte potentieel om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te helpen halen en de enige innovatie die de emissies van de zware industrie op grote schaal kan terugdringen.”

Start in 2025

De bedoeling is dat de commerciële productie in 2025 van start gaat. Coolbrook is niet de enige die elektrificatie van naftakrakers nastreeft, maar wereldwijd wel de eerste die een testbedrijf opent. Coolbrook gaf eerder aan zich op de Chemelot Campus te vestigen vanwege de aanwezige bedrijven en kennis daar, de faciliteiten en de verbindingen met diverse universiteiten.