Cor Pierik van het CBS over onderzoek naar CO2 uitstoot

In Nederland is in 2017 163 miljard kilogram koolstofdioxide (CO2) uitgestoten. Dat lijkt slecht nieuws, maar de CO2-uitstoot is net zo hoog als ruim een kwart eeuw geleden. Dan te bedenken dat de sectoren die deze uitstoot veroorzaken steeds omvangrijker zijn geworden. “We zijn op de goede weg, maar het kan beter”, zegt Cor Pierik werkzaam bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Onlangs is een nieuwsbericht uitgegeven door het CBS over de uitstoot van CO2 per sector. Pierik: ”Dat had eigenlijk te maken met het feit dat we de voorlopige cijfers over de uitstoot van broeikasgassen in 2017 definitief konden vaststellen. Verder hebben we voor het eerst een nieuwsbericht geschreven over de uitstoot per sector. We hebben aangeven in weke sectoren CO2 uitstoot vooral is gestegen of gedaald en in welke mate sectoren zijn gegroeid. We zien bijvoorbeeld in de elektriciteitssector een enorme groei, dat zit in het feit dat de productie met 54 procent is gestegen en dat de uitstoot van CO2 in dezelfde periode met 22 procent is gestegen. Je kunt zien dat de uitstoot van CO2 door de jaren heen ongeveer op hetzelfde niveau is gebleven, maar dat de productie behoorlijk is gestegen. Die sector is behoorlijk sneller gegroeid dan de uitstoot van CO2. Dat betekent dat de milieu-efficiëncy behoorlijk is toegenomen.”

Dus het is eigenlijk goed nieuws? “Je kunt er op twee manieren naar kijken”, zegt Pierik. ”Je kan zeggen het goed nieuws is. Maar als we kijken naar de reductiedoelstellingen, dan zijn we er nog niet. Want de reductiedoelen houden in dat we in 2020 een kwart minder broeikasuitstoot hebben dan in 1990 en dat we nu zitten op min 13 procent. Er moet nog heel wat gebeuren om uiteindelijk in 2020 die min 22 procent te realiseren.”

Toekomst

Over de toekomst kan Pierik niet uit eigen bron putten. “Die reductiedoelstellingen zijn geformuleerd en gebruikt in onze berichtgeving als beleidsdoel. Maar het CBS zelf doet geen voorspellingen. Als het gaat om een voorspelling, hoe het er in 2020 uitziet, dan zien we dat het Planbureau voor de Leefomgeving in de Nationale Energieverkenning heeft gezegd dat het er naar uitziet dat we in 2020 een reductie van die broeikasgassen zullen realiseren van min 23 procent. Dus dat komt wel in de buurt van die 25 procent, maar dat we nog net daaronder liggen. Die inschatting is overigens gemaakt in oktober vorig jaar. Er zullen ongetwijfeld binnenkort nieuwe prognoses komen. Het gaat om die doelstelling of we dat gaan halen of niet.”

Er stond in het CBS persbericht dat in Velsen, Geertruidenberg en Rotterdam de uitstoot per vierkante meter het grootste is. Pierik heeft geen reactie gekregen op deze cijfers. ”Nee, op zich is het feitelijk correct, maar die cijfers hangen samen met een paar grote bedrijven in Velsen die behoorlijke uitstoot hebben en dat heeft consequenties voor de uitstoot per vierkante meter. Maar het is niet zo dat het gemeentebestuur van Velsen heel eenvoudig invloed kan uitoefenen op de uitstoot per vierkante meter. Het is niet gelijk iets dat eenvoudig aangepakt kan worden. Het is ook niet zo dat we wilden zeggen dat Velsen de ‘meest vieze’ gemeente zou zijn en Texel het schoonste. Zo hebben we dat ook niet geformuleerd en gebracht want heeft weinig te maken met de luchtkwaliteit.  CO2 is op zich geen vieze stof, het is een stof die uitgestoten wordt bij allerlei (economische ) activiteiten en ook weer gebruikt wordt in allerlei processen. Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen is natuurlijk vooral gericht om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Als het gaat over klimaatverandering dan spelen de broeikasgassen zoals CO2 een cruciale rol en dat is dus de reden waarom we een reductiedoelstelling hebben.”

Het CBS komt in 2019 met een nieuw rapport en dan met cijfers over 2018.