Cross border event voor Duits-Nederlandse samenwerking digitalisering industrie

Van 24 tot en met 26 september bezoekt een delegatie van tien Duitse ondernemingen (waaronder Tenzir, het Institut Industrial iT en Bayer AG) Nederland, in het kader van de Nederlands-Duitse samenwerking op het gebied van digitalisering van de industrie. Het programma, dat georganiseerd wordt door de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK)organiseert op 26 september een cross-border event, waarbij vertegenwoordigers van de Nederlandse industrie in gesprek kunnen gaan met de Duitse delegatie.

Een voorbeeld van de het resultaat van de Duits-Nederlandse samenwerking is al te zien in de ‘Smart Factory EU’: een netwerk van een aantal ‘Smart Factories’, waar Flanders Make, Smart Factory Kaiserslautern en de Nederlandse Brainport Industries onder vallen. Deze groep wordt op korte termijn uitgebreid met twee nieuwe Smart Factories in andere Europese landen. Daarnaast wordt er binnen de groep gesproken over mogelijkheden met betrekking tot de uitwisseling van onderwijs: de Hochschule Reutlingen gaat wellicht studenten uitwisselen met Fontys en Avans.

De delegatie begint de 24ste met een bezoek aan Technology Park Ypenburg waar Airborne en Siemens werken aan diverse gezamenlijke projecten. Daarna wordt er over cybersecurity gesproken met The Hague Security Delta, een samenwerkingsverband tussen overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven voor kennisontwikkeling op het gebied van cybersecurity.

Nadat in Eindhoven op de Brainport Campus twee Fieldlabs zijn bezocht (Flexible Manufacturing en Smart Connected Supplier) vindt op de 26ste, eveneens op de Brainport Campus het ‘Cross Border Event Digital Industry’ plaats. Lezingen, workshops en een netwerk evenement zijn (gratis) toegankelijk voor geïnteresseerden, mits u zich op tijd aanmeldt (for 18-9) middels deze link.