D66 kamerlid Jetten wil CO2 heffing industrie, VNO-NCW is tegen

We komen steeds dichter in de buurt van het lang verwachte klimaatakkoord, maar volgens D66-kamerlid Rob Jetten gaat het niet snel genoeg. In een interview met Trouw zegt de politicus te willen pleiten voor een nationale CO2-heffing, zowel voor de energiebranche, als voor de industrie.

Om even de verwarring weg te nemen: er is al een beprijzing voor CO2-uitstoot, namelijk in het ETS systeem. Ondanks scepsis over de te lage CO2-prijs, laat de realiteit zien dat de ETS prijs de laatste tijd behoorlijk is gestegen. Volgens VEMW-directeur Hans Grünfeld, deelnemer aan de klimaattafel energie en industrie, werkt dat systeem wel degelijk.

Een alternatieve (of extra) CO2-beprijzing ligt dan ook gevoelig bij VVD en CDA. VNO-NCW voorzitter Hans de Boer is een dergelijk systeem zelfs onbespreekbaar. Volgens hem jaagt zo’n systeem bedrijven weg uit Nederland. Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, SP en PvdD zien de maatregel juist wel zitten.

Jetten wil meer doen dan alleen CO2 voor bedrijven beprijzen. In het interview met Trouw dat vandaag verscheen, legt hij uit dat innovatieve bedrijven beloond dienen te worden en bedrijven die verduurzamen met subsidies ondersteund moeten worden.

Volgende week vrijdag ligt er waarschijnlijk een nieuwe versie van het klimaatakkoord op tafel. De nieuwe plannen zullen dan opnieuw worden doorgerekend door het CPB en Planbureau voor de Leefomgeving.

Vorige week werd bekend dat Nederland de behaalde doelstelling van 25% reductie in 2020 ten opzichte van 1990 bij lange na niet gehaald wordt. Die doelstelling is overigens het resultaat van het door stichting Urgenda gewonnen proces tegen de Staat, waarbij de rechter heeft besloten dat de Nederlandse Staat verplicht is in 2020 die CO2-reductie te hebben gerealiseerd.