Data science in de procesindustrie

De steeds snellere ontwikkelingen op het gebied van data en informatisering kunnen een ongekende revolutie ontketenen in de industrie. De beloften van de vierde industriële revolutie zijn alom bekend, maar daar waar de (internet)retail al dankbaar gebruik maakt van de mogelijkheden van big data, blijft die ontwikkeling in de industrie nog veelal achter. De Tech Accelerators, onderdeel van systeem integrator Croonwolter&dros, gebruiken nieuwe wegen om hier versnelling in aan te brengen en bekende obstakels op eenvoudige wijze te overkomen. Zo kan er meer inzicht worden verkregen in productieprocessen door
een data scientist naar je proces te laten kijken. Zo’n eerste stapje kan het begin zijn van een roadmap naar volledige digitale integratie waarin mens, proces en systeem worden meegenomen.

Zo’n drie jaar geleden startte een klein groepje medewerkers van Croonwolter&dros een cross-corporate start-up om als tech-aanjager een sprong vooruit te maken en zodoende een versnelling teweeg te brengen in de manier waarop data en informatie in de industrie worden aangewend. Inmiddels is het initiatief uitgegroeid tot een onafhankelijke
afdeling die binnen Croonwolter&dros bekendstaat als het aanspreekpunt op het gebied van data science en AI voor industriële toepassingen. Door te onderzoeken hoe (big) data voor de klanten van het bedrijf een toegevoegde waarde zou kunnen krijgen, wordt de bal naar digitale transformatie voor de klant op de stip gelegd.

Lees hier het hele artikel