De directe impact van Artificial Energy Intelligence

Auteur: Cyriaan Teunissen, Manager Business Development Actemium

Over trefzekere procesoptimalisatie gesproken

WoTS gaat dit jaar door de coronacrisis niet door; de ontwikkelingen binnen de procesindustrie denderen gewoon voort. Zo is de nationale CO2-reductie van 50% in 2030 nog steeds het uitgangspunt. Maar hoe krijg je dit voor elkaar, zonder je bedrijfsprocessen volledig overhoop te gooien? Het antwoord zit in Artificial Energie Intelligence (Aei®); de ideale software om onomwonden op energiebesparingen en kostenreductie af te stevenen.

Energie die je niet nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken. Dit is de gedachten van waaruit we bij Actemium procesoptimalisatie realiseren. Wat ons betreft is het de meest directe manier om energieverbruik te verminderen en dus de noodzakelijke CO2-reductie te realiseren. We hebben binnen dit expertisegebied de afgelopen jaren alles op alles gezet om interessante oplossingen voor de industrie, en aan de levensmiddelenindustrie in het bijzonder, te ontwikkelen.

Makkelijk 5 tot 15% besparen
Onze route naar procesoptimalisatie is zorgvuldig: door een analyse te maken van energieverbruik en dit af te zetten tegen de combinaties van producttype, productievolume en weersomstandigheden, kom je als producent tot een steeds optimalere procesefficiëntie. Dit levert fikse energiebesparingen op: denk aan besparingen van 5 tot 15%. Ook zoomen we in op specifieke onderdelen van het productieproces, resulterend in een continuproces zonder storingsoponthoud en nóg meer energiebesparing.

Veelzijdige software
Om tot deze optimale procesefficiëntie te komen, maken we gebruik van Aei®. Dit is software die op basis van historische data en met behulp van domeinkennis, de verbanden leert tussen de prestaties van assets, omgevingsfactoren en het energiegebruik (gas, warmte en elektra). In het kort: de Aei®-software detecteert near-realtime afwijkingen en genereert inzichten om procesinstellingen snel te verbeteren. Het levert overigens niet alleen energiebesparingen op; we optimaliseren meteen je grondstof- en afvalstromen.

Condition Based Maintenance
Maar hiermee zijn we er niet: Aei® biedt meer mogelijkheden. Tijdens de coronacrisis werden sommige levensmiddelenproducenten bijvoorbeeld gedwongen om continu te produceren. Er was geen of minder tijd voor gepland groot onderhoud. Met Aei®-software in huis is dat geen probleem. Onregelmatigheden worden in een zeer vroeg stadium gesignaleerd en hier passen we het onderhoud op aan. Deze Condition Based Maintenance (CBM) biedt de mogelijkheid voor een nagenoeg continue productie.

Direct sturen op betere prestaties
De voordelen van Aei® zijn voor de industrie meer dan interessant. Resumé: op een laagdrempelige manier hebben we de prestaties van ál je assets in het vizier. Hiermee creëren we de ideale uitgangspositie voor een optimaal proces. Aei® stelt je in staat om kort op de bal te spelen en heel gemakkelijk naar betere prestaties te navigeren.

We keken ernaar uit om je tijdens WoTS meer te vertellen over de impact van Artificial Energie Intelligence op jouw bedrijfsprocessen. Benieuwd waar precies jouw winst ligt? Neem contact op of kijk voor meer informatie op Actemium Plant Design.