De rol van waterstof

Waterstof

Om te voldoen aan de klimaatdoelstelling, de CO2-uitstoot verminderen met 49% in 2030, zal de industrie ook haar verantwoordelijkheid nemen. De toekomstvisie van KROHNE
biedt oplossingen voor lokale en internationale wetgeving, bijvoorbeeld door het effi ciënt inzetten van de juiste meettechniek in moeilijke applicaties.

Jupiter 1000
Zoals het Franse Jupiter 1000 “power-to-gas”-demonstratieproject. Hier wordt via elektrolyse van water, hernieuwbare energie gebruikt om waterstof te produceren. Deze groene waterstof wordt op twee verschillende manieren gebruikt om het aardgasnet “CO2 vrij” te maken: door waterstof rechtstreeks te injecteren in het aardgasnet, of door synthetische methaan, dat ontstaat uit een reactie van waterstof met afgevangen CO2, in het aardgasnet te injecteren.

Verschillende soorten gassen en gasmengsels worden hierbij
gemeten. Zoals H2, synthetisch CH4, afgevangen CO2 en aardgas. De klant wenste een lage drukval en weinig onderhoud, om de bedrijfskosten van de installatie te minimaliseren.

SUMMIT 8800 flowcomputer
KROHNE leverde voor de meting van de verschillende gasstromen de Coriolis, ultrasone en Vortex fl owmeters. Alle fl owmeters konden worden aangesloten op één enkele SUMMIT
8800 fl owcomputer en bovendien werden de kosten hierdoor ook teruggedrongen.
Voor de productie van groene waterstof uit hernieuwbare energie, worden water electrolyzers ingezet. Voor procescontrole worden in deze systemen drukmetingen uitgevoerd.

Druksensoren
Waterstofmoleculen veroorzaken materiaalstress op het rvsmembraan van de druksensor. Om deze waterstof-brosheid te voorkomen, is toepassing van druksensoren met vergulde
membranen en vergulde afdichtingsvlakken of keramische membranen een goede oplossing. KROHNE leverde hiervoor de OPTIBAR DP 7060, OPTIBAR DSD 3220 en OPTIBAR PC 5060 druksensoren.

KROHNE bespreekt graag met u de meetoplossingen voor uw waterstofapplicaties!

Standnummer: Hal 8 – B030
Meer informatie: www.krohne.nl