De uitdagingen van een MES-implementatie

Veel bedrijven in de procesindustrie ontkomen er niet meer aan: digitaliseren en (verder) automatiseren van de bedrijfsprocessen. Een belangrijke slag hierin is het implementeren van een Manufacturing Execution System, oftewel MES. Dit is een informatiesysteem voor het inplannen, monitoren en aansturen van productieprocessen met een continu karakter. Het is de verticale digitale verbinding tussen de kantooromgeving (ERP) enerzijds en de productieomgeving (mensen en machines op de werkvloer) anderzijds.

Een goed geïmplementeerde MES levert u als ondernemer veel voordelen op. Hier zijn talrijke voorbeelden van te benoemen: kostenverlaging door efficiënter gebruik van de bestaande productielijnen of real-time inzicht in het waarom van productieverliezen waardoor er veel sneller bijgestuurd kan worden. Ook de centrale opslag van alle relevante productiedata levert veel tijdswinst op: benodigde gegevens zijn zo met enkele muisklikken op te vragen. Klachtafhandeling wordt hierdoor vaak met enkele uren verlaagd.

Hoewel bepaalde aanbieders van MES-oplossingen beweren dat de implementatie van hun systeem ‘zeer eenvoudig’ is, is de werkelijkheid vaak anders. Zeker voor bedrijven in de procesindustrie die al jaren op een bepaalde manier werken, is het niet heel eenvoudig om deze digitaliseringsslag te maken. Het is een intensief traject, dat veel tijd en inzet van de organisatie vraagt. Het is echter een belangrijke investering die uiteindelijk resulteert in een gedigitaliseerd en geoptimaliseerd productieproces.

Hoe intensief dit traject uiteindelijk verloopt en hoe soepel de implementatie plaatsvindt, is onderhevig aan een aantal factoren. Uiteraard speelt de externe partij die MES aanbiedt een zeer belangrijke rol, maar ook kennis van de te verwachten valkuilen en obstakels dragen bij in het geheel.

Visual Link Software is ontwikkeld door de software engineers van Hellebrekers Industriële Automatisering. Het is een modulair opgebouwd Manufacturing Execution System dat in zijn geheel, maar ook modulair ingevoerd kan worden. Gedurende eerdere implementaties kwamen de engineers enkele valkuilen en obstakels tegen. Het kunnen voorkomen of omzeilen van deze uitdagingen scheelt veel tijd en geld. Om organisaties goed voorbereid een MES-implementatie in te laten gaan, biedt Hellebrekers een whitepaper aan met de meest voorkomende valkuilen en obstakels en de beste manier om hier mee om te gaan.

Een van de genoemde obstakels is weerstand op de werkvloer. Nieuwe manieren van werken kan bedreigend zijn; ‘Raak ik nu mijn baan kwijt?’, of, ‘Word ik nu veel meer gecontroleerd’ zijn twee vaak gehoorde vragen. Medewerkers bieden minder of geen weerstand als ze a. inzien dat ze zelf voordeel hebben van de nieuwe manier van werken (bijvoorbeeld minder fysieke belasting of minder administratieve werkzaamheden) en b. zich gehoord voelen in de ontwikkelfase van het werkproces. Zorg daarom voor voldoende interne betrokkenheid. Dit ontstaat door medewerkers mee te laten denken over het product en proces. Creëer een projectteam bestaande uit personen vanuit verschillende disciplines en lagen uit de organisatie.

Wilt u meer lezen over valkuilen en obstakels voorafgaand aan en gedurende een MES-implementatie, download dan hier de whitepaper. Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken met één van onze MES-experts, neem dan contact op met Hellebrekers Industriële Automatisering 088 – 45 68 000.