Deel van productie Yara Sluiskil stilgelegd vanwege stikstofwetgeving

De natuurvergunning van kunstmestproducent Yara in Sluiskil is door de rechtbank in Middelburg vernietigd. Een deel van de productie is daarom stilgelegd. De vergunning was gebaseerd op het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en dat is in strijd met Europese regels.

De vergunning voor het nieuwe gedeelte van de fabriek werd voor de bouw van dat gedeelte verleend door overheden op basis van de destijds ruimhartige regels rondom stikstof. In het Programma Aanpak Stikstof (PAS) werden vergunningen verleend als het bedrijf kon aantonen dat het in de toekomst zou compenseren voor de uitstoot van stikstof.

Nu het PAS van tafel is geveegd, zijn vergunningen die onder die vlag zijn afgegeven niet meer geldig. Mobilisation for the Environment (MOB) spande een procedure aan om de geldigheid van de vergunning van Yara te vernietigen. De rechtbank gaf MOB gelijk en daarmee mag de nieuwbouw van Yara in Sluiskil niet meer opereren. Doen ze dat toch, riskeren ze een handhavingsverzoek van MOB.

Yara denkt te kunnen terugvallen op de eerder verleende vergunning en gaat er vanuit dat er op korte termijn alsnog een natuurvergunning wordt afgegeven. Het bedrijf heeft nog niet aangegeven in hoger beroep te zullen gaan.

MOB richt zijn pijlen niet alleen op uitstoters van stikstof, maar ook op die van ammoniak. De stichting heeft aangekondigd de tien grootste ammoniakuitstoters van Nederland te willen aanpakken. Ook Yara staat in die lijst; op de tweede positie.