Dien voor 28 juni uw CO2-besparende projecten in

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft vanaf vandaag de subsidieregeling ‘Beleidsexperiment CO2-reductie industrie’ opengesteld. De totale beschikbare subsidie is 17,5 miljoen euro. Industriële bedrijven mogen tot 28 juni plannen en projecten indienen waarmee CO2-besparing wordt gerealiseerd.

Meer specifiek komen alleen plannen die betrekking hebben op alternatieve grondstoffen, nieuwe productietechnieken, energie-infrastructuur en overige CO2-reducerende maatregelen. Plannen met betrekking tot energie-efficientie en hernieuwbare energieproductie vallen niet onder bovenstaande regeling. Zij kunnen gebruik maken van de subsidieregeling ‘Demonstratie Energie-Innovatie’.

Meer informatie vindt u hier.

Bron: VEMW