De Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) kopte onlangs met een opvallend bericht: ‘Klokkenluider Dow wint proces tegen chemiegigant’. In het artikel wordt Rob Verstraeten, oud-bevelhebber bij de bedrijfsbrandweer bij Dow Terneuzen, geïnterviewd. Vanaf 2018 spande Verstraeten diverse rechtszaken tegen zijn voormalig werkgever aan vanwege overschrijdingen van de Arbeidstijdenwet.

Volgens die wet mag een werknemer maximaal zestig uur in de week werken. Verstraeten concludeerde dat in 2018 dat maximum 300 keer werd overschreden, vooral vanwege ziekteverzuim. En die problemen waren niet incidenteel. Volgens Verstraeten wordt de Arbeidstijdenwet al sinds 2006 overschreden bij het chemieconcern.

In 2017 werd Verstraeten door zijn leidinggevende verzocht een beter rooster te maken. In de oorspronkelijke bezetting draaide de dienst met 33 man. Het door Verstraeten ontworpen rooster, dat wel zou voldoen aan de Arbeidstijdenwet, laste een vierde ploeg in, waardoor elf extra mensen nodig zouden zijn. Een week na het inleveren van het roosterontwerp kreeg Verstraeten een dreigbrief. In de brief werd gesuggereerd dat het voor Verstraeten en zijn vrouw ‘gezonder’ zou zijn als hij zou stoppen met het aanleveren van roosters zonder overleg met overige afdelingen én dat zijn kritische houding ten aanzien van de Arbeidstijdenwet ook niet op prijs werd gesteld.

Verstraeten meldde zich kort daarna ziek, onder andere toen hij ontdekte dat zijn roosterontwerp nooit werd doorgestuurd naar de betreffende organisatie. Verstraeten meldde bij zijn vertrek aan HR dat er volgens hem een angstcultuur heerst bij Dow. Voor Dow was de inmiddels verstoorde relatie voldoende reden om de werknemer te ontslaan. Verstraeten spande vervolgens met succes een kort geding aan om aan het werk te blijven bij het concern. De kantonrechter ontbond weliswaar de arbeidsovereenkomst, maar meende dat Dow op een onjuiste manier met Verstraeten was omgegaan. Dow moest 100.000 euro transitiekosten betalen.

Voor Verstraeten was die beslissing echter niet afdoende. Hij wilde terug aan het werk, mits er werd voldaan aan de Arbeidstijdenwet. In een hoger beroep oordeelde de rechter dat de arbeidsverhoudingen inmiddels dermate verstoord waren, dat terugkeer onmogelijk zou zijn. De rechter oordeelde echter ook dat door de ontstane situatie de voormalig werknemer een kans op een lang dienstverband bij de werkgever werd ontnomen en legde Dow een nieuwe boete op: 150.000 euro bovenop de reeds betaalde 100.000 euro. Ook de proceskosten van 10.000 euro komen voor rekening van de werkgever.

Communicatiemanager bij Dow Benelux Tim Brouwer laat in een schriftelijke verklaring het volgende weten: ‘In nauw overleg tussen management, afdelingsleiders, de ondernemingsraad en personeelszaken werken we dagelijks aan het zorgen van een goede invulling van alle facetten van de arbeidstijdenwet, en nemen we, waar nodig, corrigerende maatregelen. Dit om een veilige en prettige werkomgeving te behouden en onze productieprocessen op een veilige manier te kunnen uitvoeren. Mocht eventueel onderbezetting worden geconstateerd, bij welke afdeling dan ook, wordt dit in samenwerking met eerder genoemde partijen geadresseerd. Vanwege privacy zullen wij inhoudelijk op de rechtszaak niet reageren. Uiteraard respecteert Dow de uitspraak van de rechtbank.