Dow Benelux heeft 8 juni een stappenplan gepresenteerd om de huidige CO2-uitstoot van haar activiteiten in Terneuzen in 2030 met meer dan 40 procent te verminderen. Doel is om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Het plan voorziet in de bouw van een waterstoffabriek, de afvang van CO2 van de ethyleenfabriek en de vervanging van gasturbines door elektromotoren. In 2022 moet duidelijk zijn of de plannen ook daadwerkelijk doorgaan.

De plannen maken van Terneuzen een voorbeeld-locatie en rolmodel voor de verduurzaming van het Amerikaanse Dow-concern wereldwijd, stelt president-directeur Anton van Beek in de PZC. Hij spreekt van een mijlpaal die van groot belang is voor de continuïteit van Dow Terneuzen en daarmee voor de ruim 3600 mensen die bij het bedrijf in Terneuzen werken. Er wordt zelfs banengroei verwacht.

Schone waterstoffabriek

De eerste fase van het plan voorziet in de bouw van een schone waterstoffabriek. Die zet bijproducten om in waterstof en CO2. De waterstof dient als schone brandstof in het productieproces. Dow wil de CO2 afvangen en opslaan totdat alternatieve technologieën zijn ontwikkeld. Het chemiebedrijf zoekt ook naar manieren om CO2 in haar processen te kunnen gebruiken in plaats van het op te slaan.

Extra investeringen

De jaarlijkse uitstoot van het broeikasgas bedraagt nu ruim vier miljoen ton, waarmee Dow tot de top 10 industriële CO2-uitstoters in Nederland behoort. De waterstoffabriek levert een CO2-reductie van 1,4 miljoen ton per jaar op. De eerste fase van het stappenplan omvat ook extra investeringen in de infrastructuur voor de opslag en afvoer van CO2, zuurstofproductie en waterstofdistributie. De waterstoffabriek wordt naar verwachting in 2026 opgestart.

Groene banen

Het project zal groene banen opleveren, stelt Dow. Voor de bouw van de nieuwe waterstoffabriek en de bijbehorende infrastructuur zijn naar verwachting 3 500 tot 4 000 banen in engineering en bouw nodig over een periode van 3 jaar, en 400 tot 500 vaste banen bij Dow, in de regio en bij toeleveranciers.
In de tweede fase, tegen 2030, zal Dow CO2 van zijn ethyleenoxidefabriek afvangen en een aantal gasturbines vervangen door elektromotoren. Hierdoor zal het bedrijf 300.000 ton CO2-uitstoot per jaar vermijden.

Baanbrekende technologieën

In de derde en laatste fase van het plan wil het bedrijf aanvullende baanbrekende technologieën ontwikkelen en invoeren om het gebruik van brandstof in de productieprocessen te vervangen. Een voorbeeld hiervan is de eerder aangekondigde samenwerking van Dow met Shell om de fornuizen in de ethyleen stoomkrakers te elektrificeren. Deze fornuizen zijn momenteel afhankelijk van het gebruik van fossiele brandstoffen, waardoor ze veel CO2 uitstoten als ze niet op schone waterstof worden gestookt. Overschakeling op elektrisch kraken met schone elektriciteit zal het CO2-profiel van het productieproces terugbrengen tot bijna nul emissies, stelt Dow in een persbericht.

CO2-neutraal

Deze inspanningen ondersteunen ook de bredere doelstellingen van Dow om tegen 2050 CO2-neutraal te worden, plastic afval in het milieu te elimineren en zijn positieve impact op klanten, het bedrijfsleven en de maatschappij te vergroten. Sinds 2005 heeft Dow de totale uitstoot van broeikasgassen met 15 procent verminderd. En vandaag de dag is Dow de grootste inkoper van schone energie in de chemische industrie en staat het bedrijf in de top 25 van wereldwijde ondernemingen wat betreft de inkoop van schone energie. De vestiging van het bedrijf in Tarragona, Spanje, bijvoorbeeld, betrekt nu 100 procent van zijn elektriciteitsbehoefte uit hernieuwbare bronnen.