In onder andere de petrochemie en zware industrie is beschermende kleding een voorwaarde om veilig te werken. Toch komt het regelmatig voor dat werknemers hun veiligheidskleding niet goed of helemaal niet dragen. Om letsel te voorkomen moet het draaggedrag veranderen. Lees hier hoe u dit op een succesvolle manier beïnvloedt.

‘Het is te warm.’ ‘De stof kriebelt.’ Dus worden de mouwen opgerold of gaat de jas uit, welke vervolgens geen bescherming meer biedt tegen bijvoorbeeld chemicaliën of hitte. Met alle gevolgen van dien: letsel, ziekteverzuim of zelfs erger. Bewustwording van de risico’s van het op een verkeerde manier dragen van veiligheidskleding en gedragsverandering zijn noodzakelijk om de veiligheid op de werkvloer te waarborgen. In ons stappenplan krijgt u handvatten om correct draaggedrag te stimuleren, want veiligheidskleding die niet goed wordt gedragen is niet veilig.

Stap 1: Creëer draagvlak

Het bevorderen van veiligheid op de werkvloer door juist gebruik van veiligheidskleding begint al bij de aanschaf. Een inventarisatie van werkzaamheden en de daarbij behorende risico’s maakt duidelijk waartegen en op welke manier de veiligheidskleding bescherming moet bieden. Op basis hiervan zou de juiste kleding kunnen worden aangeschaft, maar het is goed om het personeel – zij moeten de kleding tenslotte dragen – te betrekken bij de keuze van de kleding. U kweekt hiermee betrokkenheid die zich vertaalt in ownership. Werknemers zullen veiligheidskleding sneller en op een goede manier dragen als ze inspraak hebben gehad. Zonder betrokkenheid is er een grotere kans op flitspaalgedrag. Dit houdt in dat als de leidinggevende op de werkvloer is, wordt veiligheidskleding (goed) gedragen. Is hij of zij weg, dan gaat de bedrijfskleding uit of wordt die op een verkeerde manier gedragen.

Beter is het om de informele leiders op de werkvloer – de mannen of vrouwen met natuurlijk leiderschap – te betrekken bij het kiezen van de bedrijfskleding. Zij hebben het vertrouwen van hun collega’s en genieten door hun persoonlijkheid aanzien. Werknemers volgen het voorbeeld van zo’n informele leider; misschien nog wel sneller dan dat van de persoon die formeel de leidinggevende is. Het vergroot de acceptatie van de nieuwe bedrijfskleding.

Download de gratis whitepaper

Lees de overige vier stappen van ons stappenplan om ervoor te zorgen dat ook uw medewerkers veilig kunnen én willen werken. Hierin wordt onder andere besproken hoe u uw medewerkers motiveert en stimuleert. Bijvoorbeeld door middel van een interactieve toolbox meeting.

Voor het uitgebreide stappenplan kunt u gratis de whitepaper downloaden over het succesvol beïnvloeden van veiligheidsgedrag.

Download de whitepaper