Drie waterschappen gaan CoRe Water afvalwaterzuiveringsconcept testen

Drie waterschappen gaan vanaf 1 mei in proefinstallaties de opschaling van het CoRe Water-concept testen. Hierbij zorgt een membraaninstallatie voor een directe scheiding van ruw afvalwater in een schoonwaterstroom en in een geconcentreerde afvalwaterstroom. De waterschappen kunnen hieruit bruikbare stoffen, zoals stikstof en fosfaat, terugwinnen en op termijn mogelijk ook medicijnresten verwijderen. TKI Watertechnologie ondersteunt het project van meer dan 1 miljoen euro.

De betrokken partijen bij het onderzoek, Allied Waters, BLUE-tec, KWR en Royal HaskoningDHV tekenden in 2017 op de eerste dag van de Aquatech een samenwerkingsovereenkomst om het CoRe Water concept verder te ontwikkelen. Nu zijn ze erin geslaagd om ook drie waterschappen en het TKI Watertechnologie in het opschalingstraject te betrekken.
CoRe Water staat voor ‘Concentration en Reuse’. De eerste stap bestaat uit het concentreren van communaal afvalwater met een factor van minimaal 20 met een membraanfilter. De geconcentreerde stroom ( 1 deel van 20) wordt vervolgens biologisch – eerst anaeroob dan aeroob – gezuiverd. Het is dus niet nodig om met veel energie, zoals in een conventionele afvalwaterzuivering met beluchters, de organische stoffen af te breken. Sterker nog, het CoRe Water concept zet de organische stoffen om in methaangas en levert zo energie op. Bovendien is het veel efficiënter om uit een geconcentreerde afvalwaterstroom waardevolle grondstoffen, zoals stikstof en fosfaat, terug te winnen. De schone waterstroom die overblijft is onder meer bruikbaar als gietwater voor de tuinbouw of voor industriële toepassingen, zoals proceswater.

Succesvolle proeven
De membraaninstallatie is vorig jaar gedurende drie maanden succesvol getest op de locatie Simpelveld van Waterschapsbedrijf Limburg. Het speciale “forward osmose membraan” in de proefinstallatie met een capaciteit van vijf kubieke meter afvalwater per dag raakte niet verstopt of beschadigd. Daarom gaan de betrokken partijen de komende twee jaar verder met de opschaling. Zo komt er op de RWZI Simpelveld van Waterschapsbedrijf Limburg een proefinstallatie met een capaciteit van 50 kubieke meter afvalwater per dag. “Wanneer de membranen hier ook goed functioneren, moet opschaling naar een full scale installatie lukken”, verwacht Jos Boere, directeur van Allied Waters.

Proefinstallaties
Waterschap Vallei en Veluwe en waterschap Rijn en IJssel gaan aan de slag met proefinstallaties met een capaciteit van 5 tot 10 kubieke meter afvalwater per dag. De waterschappen zijn volgens Boere om meerdere redenen geïnteresseerd in het concept. “Zo heeft waterschap Vallei en Veluwe in de zomer in een wijk in Apeldoorn moeite om het waterniveau in het stadswater op peil te houden. Nu pompen ze grondwater op, maar straks kunnen ze hiervoor de schone waterstroom van het CoRe Water concept gebruiken.”
Waterschap Rijn en IJssel heeft op zijn beurt weer veel met overbemesting te maken. Daarom wil het waterschap het gebruik van kunstmest zoveel mogelijk helpen terug te dringen, door fosfaat en stikstof uit de geconcentreerde stroom terug te winnen en dit aan te bieden voor hergebruik.