Drinkwater: wanneer gaat de kraan dicht? | Henk Krols

Henk Krols

Nu de energietransitie op stoom komt, zijn er nieuwe zorgen: waterschaarste. Waar water altijd een relatief goedkope en volop beschikbare grondstof was, is water, net als energie, steeds meer een schaars goed aan het worden. Daarom zou je nu niet alleen inzicht moeten hebben in je CO2-footprint, maar ook in je watervoetafdruk.

Om in de toekomst voldoende water en van goede kwaliteit tot onze beschikking te hebben, moeten we minder water gaan gebruiken. Dat is vooral voor bedrijven een flinke uitdaging. Voor hen is water een belangrijk en vaak onmisbaar onderdeel van het productieproces.

Verschillende waterbedrijven willen de industrie graag helpen bij het verminderen van waterverbruik. Het wierp me even terug in de tijd. Al sinds de begintijd van de energiebesparing doen veel energieleveranciers zo’n zelfde aanbod. Ik vind dat een mooi voorbeeld van je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, want zelf worden deze leveranciers er niet beter van. Immers: hoe meer energie of water afgenomen wordt, hoe beter het voor ze is.

Net als bij veel besparingen het geval is, draait het ook bij waterbesparing om de 3 R’s: Reduce (gebruik van (drink)water verminderen), Reuse (hergebruik van water) en Recycle ( water recyclen).

Hiervoor moet je weten wat je precies verbruikt en wat de waterstromen zijn. Is dat in beeld, dan komen ook de kansen voor besparingen in beeld. Daarnaast kan gekeken worden of er alternatieven zijn voor het gebruik van drinkwater. Voor bijvoorbeeld koelen, verhitten of de productie van stoom is immers niet per se drinkwater nodig. Dat kan in veel gevallen ook met oppervlaktewater, hemelwater of gezuiverd afvalwater.

Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen waterbedrijf en industrie is SABIC, een grootverbruiker van water. Dankzij het onderzoek van BrabantWater kan SABIC waarschijnlijk zo’n 33% waterreductie realiseren. Het plan is om water te hergebruiken. Nu nog wordt veel water na zuivering afgevoerd. Door dit op locatie verder te zuiveren, hoopt SABIC het op te kunnen werken tot proceswater. Lukt dat niet, dan kunnen ze het gezuiverde water in het koelproces gebruiken, omdat de eisen daarvoor wat lager liggen.

In het geval van SABIC gaat het om enorme besparingen. Toch hoeft het niet altijd zo groots te zijn. ‘Vele kleintjes maken een grote’ geldt ook voor waterbesparing. Zo kun je verspilling van water al voorkomen door doorstroombeperkingen in kranen aan te brengen en exacte doseringen toe te passen. Ook directe reparatie van een lekkende kraan of toilet loont: ‘elk druppie scheelt een duppie’. Als een kraan 10 druppels per minuut lekt, is dat 1100 liter water per jaar! Is het lastig om binnen je eigen bedrijf één van de 3 R’s toe te passen? Wellicht kun je door samen te werken met omliggende bedrijven de waterkringloop wel sluiten en zo de watervoetafdruk verkleinen!

Drinkwater is in ons land nu eigenlijk nog steeds te goedkoop. Hierdoor levert waterbesparing maar een mager economisch voordeel op. ‘Klimaatverandering’ is een veel belangrijker argument. De noodzaak voor waterbesparing wordt namelijk steeds groter. Sinds het Klimaatakkoord in Parijs verandert de wereld in rap tempo. Gelukkig begint dat echt door te dringen. Steeds meer bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid en slaan een duurzame weg in.

Ik verwacht dat de drinkwaterkraan voor de industrie op termijn dichtgedraaid wordt, als er ook duurzame alternatieven zijn. Je kunt maar beter voorbereid zijn.