DSM CEO Feike Sijbesma is groot voorstander ETS-systeem

Afgelopen weken was er weer veel te doen over het klimaatakkoord en in het bijzonder over de CO2-heffing. Vooral de uitspraken van VVD-fractieleider Dijkhof dat ‘de kans op het daadwerkelijk uitvoeren van het klimaatakkoord nihil’ zou zijn, deed een hoop stof opwaaien. Hoewel de politiek dus verdeeld is, lijkt er binnen de industrie meer consensus te zijn. Vorige week berichtten we nog dat Shell niet tegen een CO2-heffing is. En gister was DSM CEO Feike Sijbesma te gast bij het programma Buitenhof, met een vrij opmerkelijk verhaal.

Sijbesma zat twee jaar eerder ook al bij Buitenhof. Daar vertelde hij dat hij zich de komende tijd in zou spannen om een CO2-prijs te realiseren. “Van alle maatregelen die je kunt nemen om het klimaatprobleem aan te pakken, is een CO2-prijs een van de meest effectieve. Drie jaar geleden hebben we daar met tweehonderd wereldleiders afspraken over gemaakt en anno 2019 zitten we simpelweg niet op koers. Met alle gevolgen van dien: klimaatvluchtelingen, financiële instabiliteit, enzovoorts.”

In het concept-klimaatakkoord wordt niet gesproken over een CO2-heffing, maar volgens Sijbesma is die prijs wel impliciet in het akkoord verwerkt. Sijbesma legt eerst uit dat er in principe al een CO2-beprijzing is, in de vorm van het ETS systeem. “De EU kende zoveel rechten toe aan het bedrijfsleven dat die ETS kort na de lancering naar 5 euro zakte. Echter, die prijs is de afgelopen tijd inmiddels boven de 20 euro uitgekomen door het intrekken van CO2-rechten. Ik weet op basis van gesprekken met de industrie dat men echt in beweging zal komen op het moment dat die prijs boven de 30 euro komt te liggen. Als je dus meer rechten intrekt en de ETS-prijs boven die 30 krijgt, sorteer je dus echt resultaat.”

Sijbesma is geen voorstander van het hanteren van verschillende systemen. “Je moet niet en ETS en een Nederlandse en een provinciale CO2-heffing krijgen. Dat werkt niet.”. Als op basis van het intrekken van rechten geen vlotte stijging in de ETS-prijs kan worden gerealiseerd, vindt Sijbesma het een prima idee om een bodemprijs in te stellen. “Met verschillende systemen krijg je een onhandige situatie, waarbij CO2-heffingen gestapeld worden. Je loopt daarmee ook het risico dat bedrijven hun activiteiten naar andere landen gaan verleggen. Maar het is heel simpel: het ETS-systeem heeft om slechts één reden niet gewerkt: teveel rechten. Trek je die rechten in, heb je een Europees, goed werkend systeem.”

Volgens Sijbesma had de politiek al veel eerder de leiding moeten nemen. “Nu hebben we geprobeerd om het polderend op te lossen. Honderdvijftig mensen bij elkaar, wat kamerleden en ambtenaren en vervolgens ligt er dan een concept-akkoord waar de een niks mee wil en een ander nog fanatieker in wordt. De politiek had moeten zeggen: dit gaan we doen. Het is toch wel apart dat we hier meer dan een jaar over hebben zitten praten en dat de politiek het er vervolgens nog steeds niet over eens is. Kijk, het bedrijfsleven is welwillend, maar er moet eerst mandaat komen.”. Het klimaatprobleem is vooral een energieprobleem, meent Sijbesma. “Als je die weet te verduurzamen, maak je pas echt stappen.”

Foto: DSM