Het eerste Duits-Nederlandse Fieldlab werd afgelopen donderdag geopend door de Duitse staatssecretaris voor Economische Zaken Katrin Schütz, en gedeputeerde van de Provincie Noord Holland Martijn van Gruijthuijsen. Het doel van het Smart Industry Fieldlab, getiteld Artificial Intelligence for Digital Twins (AI4DT): de samenwerking tussen diverse bedrijven bevorderen op het gebied van AI.

Volgens FME’s voorzitter van het Smart Industry Programma, Ineke Dezentje is ‘De digitale tweeling de sleuteltechnologie van de toekomst om het potentieel van de digitalisering in bedrijven te benutten’. En volgens professor Daniel Palm, projectmanager van het Duitse gedeelte, is de digital twin ‘de verbinding tussen de digitale en de echte wereld’. Volgens hem kan een digital twin uitstekend worden gebruikt bij het voorspellen van gedrag, een efficiëntere planning en snelle detectie van procesmatige parameters.

Volgens FME zijn de mogelijkheden van digital twins ‘enorm’. Het probleem is echter dat digital twins voor het MKB, met kleinere budgetten dan de grote bedrijven, beperkt lijken te zijn. Maar het zijn niet alleen de budgetten: ook de benodigde kennis rondom het kunnen bouwen van een digital twin zijn lang niet altijd aanwezig.

In het nieuwe Fieldlab moeten bedrijven de gelegenheid krijgen om samen met onderzoeksinstellingen, overheid en andere bedrijven te werken aan de ontwikkeling van slimme industriële oplossingen. De deelnemers zullen zowel virtueel samenkomen om te werken aan deze oplossingen, als op twee fysieke locaties: in Eindhoven op de Brainport Industry Campus en op de campus van de Duitse Universiteit van Reutlingen.

De concrete doelstellingen van het Nederlands-Duitse Fieldlab AI4DTzijn als volgt:

  • Het opbouwen van een netwerken van bedrijven op het gebied van Digital Twin en AI en het ondersteunen van B2B matchmaking,
  • potentiële voordelen demonstreren met demonstratieprojecten in de regionale FieldLabs,
  • bedrijven, met name het MKB, laagdrempelige toegang te bieden tot oplossingen, deskundigen en kennis,
  • de verspreiding van wetenschappelijke resultaten te bevorderen en deze beschikbaar te stellen voor bedrijven
  • het bevorderen van het economisch potentieel in het MKB door projecten te initiëren en deze uit te voeren met behulp van bestaande financieringsvormen voor toegepast onderzoek en overdracht, en
  • het stimuleren van de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden (bedrijven, onderzoeksinstellingen, transfercentra) in de B2B-sector.