Duitsland en Nederland gaan gas winnen op de Noordzee

Duitsland en Nederland gaan samen op de Noordzee boren naar gas. Voor het Nederlandse deel van de gaswinning is inmiddels een vergunning verleend. De Duitsers werken aan een versnelde procedure voor de vergunningsverlening.

Eind 2024 zal vanaf het nieuwe productieplatform in de Noordzee het eerste gas worden gewonnen. Gisteren werd bekend dat er vanuit de Nederlandse kant een vergunning is voor het winnen van gas. Het nieuwe gasveld ligt zo’n 19 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog.

Oekraïne 

De Duitsers werken nog aan de vergunning. In eerste instantie werd vorig jaar besloten dat Duitsland geen gas zou gaan winnen op de nieuwe locatie, maar door de oorlog in Oekraïne blijkt die beslissing inmiddels ongunstig uit te pakken.

Pijpleiding

Vanaf het productieplatform wordt een pijpleiding aangelegd om het gas aan land te krijgen. Voor de elektriciteitsvoorziening wordt gebruik gemaakt van een nabijgelegen Duits windpark. Een kabel zal de stroom naar het platform transporteren.

Boorspoeling

Om de negatieve effecten op het milieu te beperken wordt de boorspoeling niet geloosd en wordt water dat vrijkomt bij de productie door een extra filter gereinigd, voordat het geloosd wordt. Ook is het productieplatform verlaagd, zodat het minder zichtbaar is en wordt het verder van een oesterproject aangelegd dan in eerste instantie de bedoeling was.

Diverse gasvelden

Het nieuwe gasveld zal niet het laatste zijn. Deze zomer gaat er een voorstel naar de Tweede Kamer waarin wordt voorgesteld om gaswinning in diverse kleine gasvelden in de Noordzee versneld door te voeren.

Foto: Wikimedia Commons. Dit betreft een willekeurig ander gaspproductieplatform