Door Georges de Boeck, Rabobank

Centraal Planbureau is nog aan het rekenen

Het klimaatakkoord omvat ambitieuze plannen voor de verduurzaming van Nederland. Omdat het een akkoord op hoofdlijnen is, zal nog moeten blijken wat de impact zal zijn op consumenten, de overheidsfinanciën en bedrijven. In de komende maanden zal het Centraal Planbureau de economische gevolgen van de hoofdlijnen doorrekenen. Vervolgens zullen de  onderhandelaars aan de verschillende klimaattafels afspreken hoe de rekening moet worden verdeeld.

Niet alleen geld, maar ook mensen nodig

Naast geld is er een andere belangrijke factor die doorslaggevend is voor het slagen van de duurzaamheidstransitie/energietransitie: de beschikbaarheid van technisch personeel. Dit zal veel bedrijven in de industrie gaan raken,  met name de in de chemie en de aardolie industrie.

Industriebedrijven moeten niet alleen schonere energie gaan gebruiken, maar ook minder. Daarom moeten huidige processen efficiënter worden ingericht en zullen processen die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen moeten worden vervangen door elektrische alternatieven, bijvoorbeeld fornuizen. Dit betekent dat er personeel nodig is om nieuwe processen te ontwerpen, in te richten en te installeren.

Ook in andere sectoren is meer technisch personeel nodig, bijvoorbeeld, in de energiesector. Er moeten windmolens worden bijgebouwd om in de toekomst meer energie op een duurzame manier op te wekken. Bovendien moet de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk worden uitgebreid, aangezien de huidige infrastructuur niet geschikt is om de toekomstige vraag naar elektriciteit op te vangen.

Arbeidsschaarste neemt verder toe

Eind vorig jaar meldden wij al dat er de komende jaren een groeiende vraag zal zijn naar technisch personeel, zelfs voordat deze plannen bekend werden gemaakt. Voor bedrijven in de industrie Bedrijven in de industrie hebben te maken met een gespannen arbeidsmarkt en door het klimaatakkoord zal de krapte op de arbeidsmarkt en naar verwachting verder toenemen.

Werkgevers doen er daarom goed aan om met een brede blik te kijken naar het beschikbare arbeidspotentieel. Naast een grotere inspanning om nieuw personeel te werven zijn mogelijk andere strategieën noodzakelijk, zoals het versoepelen van de functie-eisen, het zelf opleiden van mensen of het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden.