Het Nederlandse energieonderzoekscentrum ECN opent de deuren van een testcentrum waar een nieuwe CO2-afvangtechnologie wordt getest. Deze Sorption-Enhanced Water-Gas Shift (SEWGS)-technologie moet uitstoot van CO2 bij de productie van staal drastisch gaan verlagen.

In Nederland wordt jaarlijks 5,8 megaton CO2 uitgestoten voor de productie van staal. Wereldwijd is de ijzer en staalproductie goed voor zo’n zes proces van de totale CO2 uitstoot. Om aan de Parijs-doelstellingen te kunnen voldoen moet ofwel de staalproductie sterk worden verminderd, of moet de CO2-uitstoot bij een gelijkblijvende productie sterk worden gereduceerd.

De onderzoekers van ECN zien op korte termijn vooral kansen voor het reduceren van de CO2-uitstoot, omdat er op dit moment nog geen andere manier voor staalproductie voor handen is dan gebruik te maken van fossiele brandstoffen (cokes). Een omschakeling naar een duurzame staalproductie is daarom om korte termijn niet mogelijk, zo menen de onderzoekers. Tot die tijd is het afvangen van CO2 de beste methode om toch de uitstoot te reduceren.

Al sinds 2004 wordt er door ECN aan de SEWGS-technologie gewerkt. En de technologie, waarbij de vrijgekomen CO2 in een met een klei-achtige substantie gevuld reactorvat wordt afgevangen, is nu voor het eerst operationeel in een testlocatie in Noord-Zweden. De bouw van het nieuwe testcomplex ging in april 2016 van start en vanaf vandaag moet er in het complex zo’n 14 ton CO2 per dag worden afgevangen bij de productie van staal door staalproducerende partner SSAB. Een 640 meter lange buis voert het gas van SSAB naar de testlocatie, waar het in het reactorvat wordt afgevangen en vervolgens verwerkt.

Volgens Paul Cobden van ECN is de nieuwe techniek niet alleen zeer effectief, maar ook nog eens veel energiezuiniger dan concurrerende technieken. “Als je deze techniek wereldwijd toepast kun je gigatonnen aan CO2-uitstoot besparen. Dat is bijna net zoveel als de helft van wat alle kolencentrales uitstoten en op het wereldwijde totaal van 35 miljard ton een substantiële vermindering”, licht Cobden toe. “De techniek is renderend omdat we de chemische energie uit de staalgassen gebruiken voor het zuiveren van het gas.”

De SEWGS-technologie is geen opslag van CO2. Cobden: “De gassen die bij de staalproductie vrijkomen, worden langs de klei in het reactorvat geleid en daardoor gezuiverd. Door de aanwezige stikstofsoorten uit het gas te filteren, houden we zuivere CO2 over. Die wordt vervolgens gecomprimeerd en ingezet voor andere industriële processen. Een vervolgproject is een pilot waarbij we die Co2 inzetten bij de productie van methanol.”