Eerste bio lng fabriek in Amsterdam van start

Koning Willem Alexander heeft gisteren de eerste bio LNG installatie van Nederland geopend. De nieuwe installatie moet zo’n 3,4 kiloton bio LNG gaan produceren uit organisch afval.

Renewi, Nordsol en Shell gaan in de nieuwe installatie 3,4 kiloton bio LNG produceren en daarmee zo’n 14,3 kiloton CO2 besparen. Omgerekend naar kilometers op de weg komt dat uit op 13 miljoen kilometer.

De installatie is gebouwd en geleverd door Nordsol en geplaatst op het terrein van Renewi. De feedstock, in dit geval organisch afval dat wordt opgehaald door Renewi, wordt in de installatie tot LNG verwerkt en door Shell aan de man gebracht. Vergeleken met diesel komt er bij de verbranding van LNG fors minder stikstof vrij en is de uitstoot van fijnstof vrijwel nihil.

Glastuinbouw

Wat betreft CO2 is deze casus ook interessant. In principe is bio LNG al CO2-arm, omdat de vrijgekomen CO2 uit ofwel het proces, of uit verbranding al eerder werd vastgelegd in het organisch materiaal. In deze casus wordt de CO2 echter in het proces gescheiden en vervolgens aan de glastuinbouw geleverd.

Tweede leven

Renewi betrekt haar feedstock onder andere uit supermarkten: voedsel dat over de datum is krijgt daarbij een tweede leven in de vergisters van Renewi. In de installatie van Nordsol wordt het product vervolgens opgewerkt tot LNG. De geproduceerde LNG kan vervolgens via de bestaande infrastructuur naar tankstations worden gebracht.

260 stuks

De installatie van Nordsol kan ook op andere, bestaande biogasinstallaties worden toegepast. In Nederland staan er 260 van dit soort installaties die weliswaar biogas produceren, maar niet geschikt zijn om vrachtauto’s op te laten rijden.

Wat de nieuwe installatie precies gekost heeft, is niet bekend. Wel is bekend dat de EU het project voor 20% heeft gesubsidieerd.

Foto: Renewi. Valt u ook iets op aan de groepsfoto? Juist, er wordt hier interessant schoeisel gedragen. Nu kunnen veiligheidsschoenen tegenwoordig een behoorlijk zakelijk voorkomen hebben, maar halfopen damesschoenen met hakken én stalen neuzen hadden wij nog niet eerder gezien.