De plastic-to-oil installatie in Oostende (foto: Mourik)

Petrogas en BlueAlp, beide dochterondernemingen van technische dienstverlener Mourik, hebben uit een plastic-to-oil installatie in Oostende de eerste liters zuivere circulaire olie uit plastic afval gewonnen. Het bedrijf spreekt van een wereldprimeur, maar in de praktijk zijn hier al meer bedrijven in geslaagd. Het grote verschil met andere initiatieven is volgens Mourik dat het om een fabriek op industriële schaal (30Kton) gaat met een volcontinu pyrolyseproces.

Samen met consortiumpartners Den Hartog (brandstofspecialist) en het Belgische recyclebedrijf Renasci werd vorig jaar september een begin gemaakt met de bouw van de installatie in Oostende. Onder leiding van Chief Technology Officer van Petrogas, Chris van der Ree, heeft een team van engineers afgelopen week de eerste liters zuivere circulaire olie in de opslagtanks opgevangen. “Wij zijn meer dan 10 jaar bezig geweest met de ontwikkeling en verfijning van dit innovatieve proces, dus het feit dat we vandaag de eerste olie hebben geproduceerd is een spectaculaire mijlpaal. Niet alleen voor onze bedrijven en partners maar vooral ook voor de bijdrage die dit gaat leveren aan een duurzame wereld”, aldus Chris van der Ree.

Procesoptimalisatie

De komende periode wordt het proces geoptimaliseerd op basis van de verschillende soorten plastic afval en de producten die ze hiervan kunnen maken. Hierbij gaat het niet alleen om olie, maar ook om EN590 diesel, pyrolyse-olie, lhc (light hydro carbins) en nafta. Circulaire olie is volgens de betrokken partijen een groeimarkt aangezien veel multinationals in hun duurzaamheidsprogramma hebben opgenomen over te stappen van fossiele brandstoffen naar circulaire. Op de vraag of de bedrijven over de juiste papieren beschikken om de producten ook daadwerkelijk op de markt te brengen laat een woordvoerder weten: “De site waarop wij draaien zorgt voor de certificaten en vergunningen.”