Eerste stap naar data science in procesindustrie is data engineering

industrie nieuws
Bron: Unsplash industrie nieuws foto

Met de komst en de ontwikkeling van moderne technologieën en de opkomst van social media is er tegenwoordig een overvloed aan data beschikbaar. Deze data komt voort uit een diversiteit aan bronnen, zoals Google Analytics, diverse verkoopsystemen, voorraadbeheerssystemen en natuurlijk diverse social media. Is het voor uw bedrijf ook lastig om al die data te structureren? En ziet u het overzicht soms niet meer? Kijk dan eens naar data engineering. Middels data engineering wordt gezorgd dat uw data gestructureerd is en dat u belangrijke beslissingen op de juiste data kan baseren. Zo weet u zeker dat uw beslissingen zijn onderbouwd door alle vindbare en betrouwbare data en wordt uw onderneming flexibeler, sneller en kosten-efficiënter. Dit zorgt voor een verbetering van uw concurrentiepositie ten opzichte van ondernemingen die niet data-gestuurd zijn.

Wat is data engineering en waarom is het belangrijk?

Data engineering is het structureren van diverse data voor analytische doeleinden. Hierdoor wordt de data, welke uit diverse bronnen verkregen is, beschikbaar voor anderen. Uw onderneming wordt zo een data gestructureerd bedrijf dat zich flexibel en kostenbesparend door de markt kan bewegen. Door uw bedrijfsbeslissingen op de juiste data te baseren zorgt u voor snelheid en vooral ook kosten-efficiëntie binnen uw bedrijfsvoering. Het voorkomt onnodige datastromen en onnodige ruis tussen datasystemen die niet optimaal op elkaar zijn afgestemd. Data engineering richt zich op de modernisering van de diverse dataplatvormen, de migratie van diverse datastromen en op ‘the internet of things’. Vooral dat laatste punt is belangrijk wanneer u kijkt naar de huidige technologische ontwikkelingen en de opkomst van big data. Een data-gestuurde onderneming richt zich uitsluitend op het leren van gegevens en het juist inzetten van de datastromen. Door voorraden slim te beheren, planningen optimaal te laten verlopen maar ook de informatie van social media te integreren in uw bedrijfsvoering weet u zeker dat u geen beslissingen baseert op onjuiste of onvolledige informatie.

Wat kan je als ondernemer met data engineering?

Data engineering is dus een steeds bekender fenomeen in data gestuurde bedrijven en branches. Maar wat kunt u als onderneming nu precies met data engineering? Data engineering is dus een ultieme mogelijkheid om uw data, ongeacht volume, bron of snelheid, te beheren in de cloud. De data staat dan opgeslagen en u heeft altijd en overal de beschikking over deze data. Op deze manier kunt u grote hoeveelheden gegevens en informatiestromen in beheer houden en op de juiste manier verwerken en analyseren. De cloud kunt u gebruiken om snel de juiste gegevens te combineren en de huidige stand van zaken van uw bedrijf in te zien of de toekomstige stand van zaken te voorspellen. U kunt hierdoor optimaal real-time beslissingen nemen die gebaseerd is op de juiste gecombineerde data. Door grip te krijgen op de data in uw onderneming voorkomt u ruis en kunt u flexibeler acteren op de bewegingen in de markt. De data is inzichtelijker, is gestructureerd in diverse dataplatvormen en kan worden ingezet als voorspeller binnen onderhoudssystemen of binnen voorraadbeheerssystemen. Door deze punten kan de data worden getransformeerd als aanjager voor de belangrijkste kernprocessen. Uw onderneming wordt op deze manier een zelflerend bedrijf dat optimaal en flexibel kan acteren binnen de snelle veranderingen in de markt.

Met de investering in de data engineering doet u uw onderneming een groot plezier. U bespaart op onnodige kosten en onnodige datastromen en u kunt uw bedrijfsbeslissingen baseren op een grote hoeveelheid aan gegevens en data. Data engineering is eenvoudig in uw bedrijfsvoering in te passen en zo nodig uit te besteden aan gespecialiseerde bedrijven die oog hebben voor de structurering van uw data. Het versterken van de concurrentiepositie is gegarandeerd wanneer uw onderneming data gestuurd is. Hierdoor leert uw onderneming zichzelf om zeer effectief en efficiënt te werken zonder dat dit veel aanpassingen of investeringen kost.