EPMS van Elsto Services: Voor meer grip op onderhoud

Met het EPMS (lees: Elsto Predictive Maintenance System) van Elsto Services kan in een handomdraai meer grip worden verkregen op de ‘Total Cost of Ownership’. Gestart wordt in alle gevallen met het uitvoeren van een risico-inventarisatie of een Overall Equipment Effectivenes-analyse (OEE) om de nulstatus van de roterende aandrijvingen in een machinepark in kaart te brengen en een overzicht te maken van de meest bedrijfskritische productiefaciliteiten.

Op basis van deze informatie wordt vervolgens een advies op maat uitgebracht over de meest effectieve wijze van onderhoud. Het uitgebrachte onderhoudsadvies kan per bedrijfsonderdeel verschillen en sluit nauw aan bij de visie van de betreffende organisatie, dit met als doel om het geheel naar een hoger plan te tillen. Een online monitoringsysteem maakt deel uit van het zogeheten EPMS-platform van Elsto Services. Bij dit systeem wordt gewerkt met een ‘stoplichtsysteem’, dat volautomatisch een geel signaal genereert als ergens schade ontstaat en een rood signaal indien direct tot actie moet worden overgegaan. Met andere woorden: met behulp van EPMS kan richting en sturing worden gegeven aan betrouwbaarheidsgestuurd onderhoud. Op weg dus naar industrie 4.0.

Vermeldenswaardig is dat EPMS op alle niveaus van de onderhoudspyramide inzetbaar is; van reactief onderhoud tot toestandsgestuurd onderhoud. Zo heeft Elsto Services EPMS bijvoorbeeld ingezet bij een Nederlandse zoetwarenfabrikant die momenteel de overgang maakt van preventief naar predictief (toestandsgestuurd) onderhoud en bij een steenfabriek waar gewerkt wordt aan de transitie van reactief onderhoud naar preventief onderhoud. Essentieel voor een succesvolle implementatie van EPMS is dat de medewerkers in een organisatie er klaar voor zijn en dat er voldoende roterende apparatuur in de organisatie aanwezig is om een stap hoger op de ladder van de onderhoudspyramide te kunnen zetten. Met behulp van bovengenoemd systeem kunnen tijdsintervallen tussen de onderhoudsbeurten worden verlengd en kan al snel, afhankelijk van het type bedrijf, zo’n 15 tot 35% op het jaarlijkse onderhoudsbudget worden bespaard. Gewerkt wordt in nagenoeg alle gevallen met een SLA (service level agreement), zodat voor beide partijen duidelijk is wat je van elkaar mag verwachten.