De chemie is vanwege de grootschalige productie en opslag van chemische stoffen een vitaal proces in de Nederlandse samenleving. Dat wil echter niet zeggen dat alle medewerkers binnen de chemische industrie aan het werk moeten blijven. Alleen de medewerkers die een kritische functie bekleden, vallen onder hetzelfde handelingsperspectief als andere vitale sectoren, zoals de hulpverlening en zorg.

Dat handelingsperspectief is duidelijk protocollair vastgelegd (zie onder). De bepaling of een functie kritisch is of niet, is echter minder rigide bepaald. Er zijn weliswaar richtlijnen, maar de overheid vraagt nadrukkelijk aan bedrijven om zelf te bepalen welke functies echt kritisch zijn. De bedrijfsbrandweer, medewerkers in control rooms, procesoperators behoren zonder meer tot de kritische functies. Maar de technische dienst kan (wellicht) met een paar minder mensen toe. Hoe minder mensen op de werkvloer, hoe kleiner de kans op besmettingen bij de mensen in de kritische functies.

Handelingsperspectief

Het handelingsperspectief voor de kritische functies is als volgt gedefinieerd: kinderen van ouders met zo’n kritische functie krijgen voorrang op kinderopvang in KDV’s en scholen. Bovendien geldt dat mensen in kritische functies zonder verkoudheidsklachten of luchtweginfecties zoveel mogelijk aan het werk dienen te gaan. Indien er contact is geweest met iemand die nu besmet blijkt te zijn, dienen die medewerkers hun gezondheid nauwgezet te controleren gedurende twee weken.