Uit de Kostennotitie Energie van het Planbureau Leefomgeving (PBL) blijkt dat de benodigde extra CO2-reductie in 2030 11 megaton minder hoeft te zijn dan oorspronkelijk berekend. Dit komt door onder andere doordat het opwekken van duurzame stroom goedkoper is geworden ten opzichte van de eerdere berekening. Ook is in de eerste berekening uitgegaan van het uitblijven van verdere SDE+-subsidies.

Volgens Alienke Ramaker van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie (NVDE) is die 11 megaton te verklaren door een aantal ontwikkelingen: “De uitstoot van kolencentrales is lager dan verwacht, er zijn gunstige ontwikkelingen met betrekking tot wind op zee, enzovoorts.”

De NVDE vindt dat met dit nieuws het Klimaatakkoord best ambitieuzer mag worden. Er is immers al 11 Megaton gewonnen ten opzichte van het Regeerakkoord. In het huidige referentiescenario van het PBL wordt de SDE+-regeling na 2019 stopgezet. Ramaker: “Wij gaan er van uit dat die regelgeving wel zal worden doorgezet. Dat scheelt vier megaton.”

Het rapport gaat ook specifiek in op de industrie, echter zonder al te concreet te worden. Ramaker: “Het PBL geeft aan dat het lastig is om te berekenen wat elektrificatie van de industrie aan CO2-reductie oplevert, maar als je een trapje dieper gaat kijken, zie je dat als je vraag en aanbod slim combineert, dus een groter aandeel hernieuwbare energie in het aanbod van elektriciteit plus elektrificatie van de industrie zelf, dan krijg je een interessante propositie.”