Extra energiebesparende maatregelen metaal goedgekeurd door RVO

De rijksoverheid heeft begin vorige maand de energiebesparende maatregelen, die moeten zorgen voor een extra 9 petajoules energiebesparing, bovenop de maatregelen uit het MEE-convenant, goedgekeurd. Sekhar Lahiri van de Vereniging van de Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI) praat ons bij.

“Het Meerjarenplan Energie Efficiëntie, MEE dus, is een convenant dat stapsgewijs de energie efficiëntie van productieprocessen in de hele industrie moet verbeteren. Dit convenant loopt al een tijdje. Op enig moment is echter het energieakkoord gesloten en vanaf moment concludeerde RVO dat de MEE alleen te weinig resultaat opleverde: 9 petajoules om precies te zijn. Minister Kamp gaf destijds aan dat die 9 petajoules wat hem betreft toch echt onderdeel moesten uitmaken van het energieakkoord. Daarop heeft men een addendum op de MEE gemaakt, waarin die 9 petajoules zijn meegenomen.”

Het addendum zorgde ervoor dat bedrijven, die sinds 2017 al Energie Efficiency Plannen (EEP) ter goedkeuring bij de RVO konden neerleggen, vanaf dat moment ook Additionele Energie Efficiency Plannen mochten indienen. “Het RVO heeft vervolgens per sector naar rato die 9 petajoules verdeeld”, legt Lahiri uit. “Wij als VNMI zijn door de RVO geïnformeerd over het aantal te besparen petajoules voor de metallurgische industrie. Vervolgens heeft de RVO individuele ondernemers aangeschreven om hun additionele EEP in te dienen.”

Industriële bedrijven hebben op dit moment dus te maken met twee parallelle trajecten. Enerzijds lopen er projecten vanuit de MEE, anderzijds lopen er trajecten vanuit het addendum dat uit het energieakkoord is voortgevloeid. “Dat is voor bedrijven best lastig”, geeft Lahiri toe. “Je hebt dus dan net je plannen ingediend om energie te besparen en vervolgens moet je nog een keer naar je processen kijken om er nog meer uit te halen. Het RVO heeft die additionele plannen ook vrij streng beoordeeld. Februari dit jaar was de finale beoordeling bekend en zijn de plannen goedgekeurd. In totaal is er voor 9,7 petajoules aan plannen aangeleverd. Let wel: plannen. Of deze plannen in alle gevallen ook leiden tot werkelijke energiebesparing valt nog te bezien. Het uitvoeren van deze plannen heeft namelijk ook een enorme kostenpost tot gevolg voor de individuele bedrijven.”

De ‘Handreiking aanvulling op het EEP-addendum op de MEE’ is online te lezen.      

Foto: Systems for All