Gisteren publiceerde we de meest recente CBS cijfers met betrekking tot de groei van de Nederlandse industrie. Ook februari stond in het teken van economische groei, zij het een iets lagere groei dan in januari. In een FD-artikel van vorige week worden de groeicijfers echter stevig genuanceerd. Datgene waar onze financieel analist Georges de Boeck al voor waarschuwde, wordt inmiddels steeds actueler: de industrie struikelt over haar eigen groei. Er is een tekort aan grondstoffen.

Volgens het FD is dat vooral te zien in de inkoopmanagersindex. Deze stond vorige week voor de maand maart het laagst van de afgelopen vijf maanden. Met een waarde van 61,5 is er nog steeds sprake van een positief getal, maar voor het eerst is er een duidelijke terugval te zien.

De oorzaak van de relatief lage index is de lange levertijden. Volgens het FD waren de levertijden nooit eerder zo lang. Volgens TU hoogleraar Arjan van Weele is de markt overspannen. “Bedrijven draaien op volle toeren en met name de levertijden en de beschikbaarheid van personeel beginnen een knelpunt te vormen”, laat hij in het FD weten. De deelindex voor levertijden laten een historisch lage 28,6 zien en al twee jaar op rij verslechtert de deelindex.

Nederland doet het, vergeleken met andere EU-landen nog behoorlijk goed. De gemiddelde Europese inkoopmanagersindex komt uit op 56,6, fors lager dan de Nederlandse index.

Ook het tekort aan technisch geschoold personeel speelt mee in de dalende inkoopmanagersindex. En ook de stijgende groep ZZP’ers kunnen geen uitkomst bieden. Volgens Van Weele zijn die flexibele arbeidskrachten ook overbezet. Een stijging van de lonen op relatief korte termijn is volgens de hoogleraar dus te verwachten.