De ultrasone clamp-on flowmeters van Flexim kunnen twee verschillende technieken naast elkaar gebruiken om de stroomsnelheid van een medium te bepalen, namelijk looptijdverschil en Doppler.

Looptijdverschil en Doppler.

Looptijdverschil wordt het meest toegepast als het aandeel vaste stof of gas in de vloeistof beperkt is. Voor de dopplertechniek moet de vloeistof voldoende vaste stof of gasbellen bevatten.

Flexim HybridTrek combineert beide technieken in de nieuwe generatie flowmeter serie F721, waarbij de transmitter automatisch omschakelt van looptijdverschil naar doppler als het aandeel vaste stof of gasinsluiting toeneemt of vermindert.

Met deze auto-NoiseTrek-functie wordt standaard middels het looptijd-principe gemeten zoals in afbeelding als TT (Transit Time) wordt weergegeven. Op het moment dat het aandeel vaste stof of luchtbellen in het water stijgt (>10%), zal de transmitter geen looptijd verschil meer meten en na een ingesteld tijdspad automatisch overschakelen naar de Dopplermethode. Zodra het aandeel vaste stof of gasbellen afneemt, zal de transmitter weer automatisch terugschakelen naar het looptijd-principe. Op deze manier is er onder alle omstandigheden een betrouwbare debietmeting.