Fibre laser robotic remote cutting system. CNC Laser plasma cutting of metal, modern industrial technology.

Het FME komt met een ‘corona-agenda’ waarin praktische suggesties worden gedaan voor een ‘intelligente doorstart voor de industrie’. Hier is complete document te downloaden.

Vier scenario’s

Er zijn door het CPB vier scenario’s berekend die een uitspraak doen over de economische gevolgen van de coronacrisis. Het recenter uitgekomen IMF-rapport, waarin rekening wordt gehouden met een krimp van 7,5%, staat daar los van, maar komt min of meerovereen met het zwartste CPB-scenario. In het gunstigste CPB-scenario krijgen we te maken met een krimp van 1,2% in 2020 en alweer groei in 2021. In het zwartste scenario (waarbij er contactbeperkingen tot 2021 blijven), is de krimp in 2020 7,7% en een groei van 2% in 2021.

Afhankelijk

De Nederlandse industrie is sterk afhankelijk van het buitenland, zowel voor de afzet, als voor de toelevering van allerlei onderdelen en componenten. Veel Nederlandse bedrijven kunnen hun productie nog voortzetten, omdat er nog voldoende onderdelen zijn, maar als die voorraad opdroogt, houdt het werk op. De echte economische gevolgen worden pas over een maand of zes echt zichtbaar, meent het FME.

Profiteren

Volgens het FME zullen mondiale waardeketens ingrijpend gaan veranderen, omdat overheden en bedrijven rekening zullen moeten houden met de gevolgen van nieuwe pandemieën.  Bedrijven die flexibel zijn en kunnen inspringen op deze hervorming van de waardeketens, kunnen daar volgens het FME van profiteren.

De agenda gaat vervolgens in op de noodzaak om werkgelegenheid en kennis te behouden en vooral te blijven investeren in digitale innovaties, sleuteltechnologieën en goede cybersecurity om ook na de crisis een goede marktpositie te kunnen behouden.