FME-lid zit ‘staloverleg’ voor

Wat hebben de industrie en de agrarische sector met elkaar gemeen? Juist, beide sectoren werken met grondstoffen, verbruiken energie en leveren een product, plus enkele ‘afvalproducten’. En soms is het afvalproduct van bedrijf A toevallig hetzelfde spul als de grondstof van bedrijf B. En heel vaak is het afvalproduct warmte precies dat wat bedrijf B nodig heeft.

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen werkt al enige tijd aan innovatieve ideeën waarbij de agrarische sector en de industrie aan ‘elkaar geknoopt’ worden. Niet geheel toevallig is de voorzitter van deze taskforce, Jacqueline van Oosten, tevens een FME-lid. Vorige week togen varkenshouders, maatschappelijke organisaties, industriële bedrijven en vertegenwoordigers van provincie, ondernemersorganisatie FME, ZLTO en VNO-NCW Brabant Zeeland naar Oirschot voor een kennissessie.

De komende jaren zal de Taskforce met een tiental oplossingen komen om de stalhouderij te verduurzamen, onder andere door samen te werken met de industrie. “Daarbij denken we vooral aan het ombouwen van bestaande stallen”, laat Van Oosten in een interview met vakblad Nieuwe Oogst weten. “Technologie die al op de plank ligt, kunnen we wellicht gebruiken voor de agrarische sector. Denk bijvoorbeeld aan afvalwaterzuivering toepassen voor mestscheiding of hoogwaardige transportbanden inzetten als emissiearme vloeren”, vervolgt Van Oogsten in Nieuwe Oogst.