FME wil snel een crisisherstelplan

Na de verkiezingen van 17 maart wil FME dat er snel een regeerakkoord komt. Volgens de branchevereniging kan Nederland het zich niet veroorloven om te lang te wachten met een crisisherstelplan. En in dat herstelplan moet bovendien een deeltijd WW-regeling worden opgenomen. 

Volgens het FME kan het nog wel maanden duren voordat er een regeerakkoord ligt. Daarom pleit de organisatie er voor om eerst een herstelplan op te stellen en dat aan de Tweede Kamer voor te leggen. De rest van regeerakkoord kan daarna worden vastgelegd.

Het is niet voor niets dat juist de FME met dit voorstel komt. Volgens FME-voorzitter Ineke Dezentjé is de technologie de sleutel om de huidige uitdagingen, op het gebied van klimaat, arbeidsmarkt en gezondheidszorg, te lijf te gaan.

De deeltijd-WW is volgens FME cruciaal in het behouden van vakmensen in lastige economische omstandigheden. Volgens Dezentjé kan met een deeltijd-WW voldoende kennis binnen de bedrijven worden gewaarborgd, zonder dat de bedrijven daar grootschalig voor moeten worden gesubsidieerd.

Ook de Metaalunie doet een oproep aan het nog te vormen kabinet. De bond wil graag dat het kabinet een klimaat creëert waarin ‘ondernemen weer leuk wordt’. Dat zou het verdienvermogen van Nederland vergroten en het economisch herstel na de pandemie faciliteren.

Verder op Process Control het actuele nieuws voor de procesindusrie.