FNV: Werknemers Sabic nemen loonbod op de korrel, acties in voorbereiding

De werknemers bij Sabic Innovative Plastics (Sabic) in Bergen op Zoom hebben het cao-eindbod van hun werkgever van tafel geveegd. Ze vinden dat een loonsverhoging van 3% niet past bij de wereldwijde winst van 78.000 dollar per werknemer per jaar en bij de recordjaren 2017 en 2018. De eerste acties zijn in voorbereiding.

Paul Smink, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘De lonen moeten meer omhoog. De loonsverhoging moet meer in verhouding staan tot de gemaakte winsten, en aanvullend is compensatie nodig voor de lagere loonsverhogingen uit voorgaande cao’s. Een eerdere petitie van leden heeft geleid tot dit eindbod, maar het is nog te mager. Ik ga met deze duidelijke ‘nee’ terug naar de werkgever. Ondertussen denken de leden na over de eerste acties.’

De werknemers eisen een loonsverhoging van 5% en maatregelen om de hoge werkdruk terug te dringen, bijvoorbeeld door een generatiepact waarbij ouderen eerder kunnen stoppen met werken en jongeren in vaste dienst komen. Daarnaast is meer rechtszekerheid voor uitzendkrachten een eis: na negen maanden moeten ze automatisch vast in dienst komen. Maar ook met die eis is Sabic nog niet akkoord gegaan.

Sabic Innovative Plastics is een producent van kunststofkorrels, -platen en –films. De cao geldt voor circa 900 werknemers.