Op 31 oktober 2017 wordt voor de eerste keer in Nederland het Jaarcongres Food Engineering georganiseerd in Media Plaza te Utrecht voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

De focus ligt de komende editie op ‘FSMA en Early Equipment Management’. Voedselveiligheid prijkt al jaren hoog op de agenda van de Nederlandse overheid. Niet voor niets wordt de wet- en regelgeving op dit gebied dan ook steeds verder aangescherpt. Met ingang van 1 januari 2018 moeten alle schakels in de keten, van producenten, verpakkers en distributeurs tot opslaglocaties, naast de alom bekende HACCP-eisen ook gaan voldoen aan de stringente eisen van de ‘Food Safety Modernization Act (FSMA) van de Amerikaanse FDA als ze exporteren naar Amerika.

Zo eist FSMA vanaf 1 januari a.s. een schriftelijk voedselveiligheidsplan, een uitvoerige risicoanalyse, preventieve beheersmaatregelen, monitoring en corrigerende maatregelen. Zaken waar reeds over nagedacht moet worden bij de bouw van een nieuwe fabriekshal, renovatie of herinrichting. Het is dus onlosmakelijk verbonden met Early Equipment Management (6 M’s). Bij Early Equipment Management wordt immers niet alleen nagedacht over de inrichting van het Management, maar wordt ook gekeken naar zaken als hygiënisch ontwerp van Machines, Milieu, Mens, Methoden en Materiaal.

Tijdens dit congres geven sprekers uit binnen- en buitenland van gerenommeerde ondernemingen en instituten daarom antwoorden op vragen als: ‘Wat betekenen de nieuwe wetten in de praktijk voor de Europese industrie?’, ‘Wat moet ik met mijn organisatie exact doen om aan deze nieuwe eisen te kunnen voldoen?’, ‘Wat zijn de nieuwste innovaties op technologisch gebied, die de implementatie van de nieuwe wet- en regelgeving wellicht kunnen vereenvoudigen?’. Het bovengenoemde congres richt zich onder andere op fabriekseigenaren, (technisch) directeuren, projectleiders, hoofd Productie en Technische Diensten en SHEQ-managers voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten in de voedingsindustrie. Meer informatie aanvragen of direct inschrijven als deelnemer kan vanaf heden op www.foodengineering.nl.