Het ovenhuis van fosforfabriek Thermphos is 21 februari met een flinke lading springstof opgeblazen. In september 2019 ging de Sinterfabriek al de lucht in. De afbraak maakt deel uit van de sanering van de voormalige fosforfabriek in Vlissingen-Oost.

De sanering van fosforfabriek Thermphos sleepte zich jarenlang voort. Dankzij bemiddelaar Diederik Samsom kwam er in 2017 voldoende geld op tafel om de failliete fabriek te ontmantelen.

De sanering van Thermphos vereist zorgvuldigheid, meldt de PZC. Vanwege de aanwezigheid van uiterst brandbare fosforresten moet voorzichtig worden gewerkt. Daarom is het een dure klus – er is 129 miljoen euro voor beschikbaar – en vordert het werk langzaam maar gestaag. De hoeveelheid fosforslik op het terrein van de voormalige fosforfabriek Thermphos in Vlissingen-Oost is minstens twee keer zo groot dan bij aanvang van de schoonmaak was verwacht.

Fosfaat steeds schaarser

In de PZC vertellen verschillende medewerkers over de sanering. Zo werkte Wim Harwig ruim 33 jaar voor het bedrijf dat voorheen in handen was van het Duitse chemieconcern Hoechst. Hij vindt het jammer dat “zo’n mooie fabriek niet kon overleven”. Ook steekt het hem nog steeds dat minister Kamp destijds zijn nek niet uitstak om Thermphos te laten overschakelen op groene fosfor uit rioolwaterslib. “Fosfaat wordt steeds schaarser. We zullen het uit reststromen moeten gaan halen. Dat had hier gekund. Jammer, maar goed, ik ben tegelijkertijd ook een beetje trots dat we het terrein netjes achterlaten.”

Buitenlandse fabrieken zijn zwijnestallen

De 62-jarige Dirk Vermaire beaamt dat. Als directielid van Thermphos was hij zeven jaar lang verantwoordelijk voor de fosforproductie. Door zijn kennis van de gevaarlijke stof fosfor is hij sinds twee jaar technisch directeur van Van Citters Beheer, de vennootschap die havenbedrijf North Sea Port oprichtte voor de sanering van de fabriek. ,,Ja natuurlijk doet de sloop wat met me. Nergens ter wereld werd zo schoon en veilig fosfor gemaakt. Nu zijn we aangewezen op fosfor uit Kazachstan en China. Vergeleken met Thermphos zijn die fabrieken zwijnenstallen.”