Het FUREC waterstof project, waarbij van afval waterstof wordt gemaakt, krijgt 108 miljoen euro subsidie uit het Innovatiefonds van de Europese Unie. De financiering betekent dat een cruciale mijlpaal in het project is behaald.

FUREC staat voor Fuse Reuse Recycle en is een project van RWE. In een nieuw te bouwen plant zal niet-recyclebaar huishoudelijk afval worden omgezet naar brandstofpellets. Die pellets zullen vervolgens worden omgezet naar waterstof.

700.000 ton afval

In de plant waar de pellets zullen worden geproduceerd, zal op jaarbasis ongeveer 700.000 ton huishoudelijk afval worden ingezet als grondstof. De helft van dat afval bestaat uit biogene grondstoffen: papier, textiel, enzovoorts.

Omzetting

In een tweede, eveneens nieuw te bouwen plant, zullen de pellets worden omgezet naar waterstof. Daarbij zal er iets meer dan 50.000 ton waterstof worden geproduceerd. De RWE plants worden op Chemelot gebouwd en de produceerde waterstof zal ook op Chemelot worden ingezet. Het verbruik van aardgas zal daarmee met ruim 280 miljoen kuub per jaar worden verminderd. Dat levert een CO2 besparing van 400.000 ton op. De waterstof die niet op Chemelot wordt ingezet, kan worden getransporteerd naar andere industrieclusters waar behoefte is aan waterstof.

ETS

Het FUREC project krijgt 108 miljoen euro om te investeren in het project. Dat geld is volledig afkomstig uit het ETS systeem. In totaal kan uit het fonds aan de diverse lidstaten 38 miljard euro worden uitgekeerd voor koolstofreducerende technologie.