Gasboringen uitgesteld vanwege stikstof uitspraak

Het Canadese energiebedrijf Vermillion heeft proefboringen naar gas in het Friese Noordwolde moeten uitstellen vanwege de rechterlijke uitspraak in zake het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In mei van dit jaar oordeelde de Raad van State dat het PAS in strijd is met het Europese stikstofbeleid. Volgens de rechter schort het Nederlandse stikstofbeleid vooral aan de mate waarin het de natuur verstoort. De vergunningen die op basis van het PAS definitief zijn verleend, werden niet ingetrokken. Nieuwe plannen worden echter niet meer op basis van het PAS verleend en dat betekent dat verschillende lopende vergunningstrajecten direct worden opgeschort.

Een van die vergunningstrajecten betreft de boring naar gas in het Friese Noordwolde, niet al te ver van het Natura 2000 gebied het Drents-Friese Wold en Leggerveld. Bewoners van het gebied tekenden protest aan tegen de aangekondigde proefboringen en Milieudefensie Westerveld deed een handhavingsverzoek bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Hoewel Vermillion in eerste instantie had aangegeven te voldoen aan alle regels, was bij die berekening geen rekening gehouden met de stikstofuitspraak van mei 2019. LNV gaf Milieudefensie gelijk en tikte Vermillion formeel op de vingers. Het is de eerste keer dat een bedrijf op basis van de stikstofuitspraak een formele waarschuwing krijgt.