Arcadis ondersteunt NAM bij ontmanteling 28 gaswinlocaties

Gaslevering aan industrie kan komende winter door kabinet niet gegarandeerd worden

De leveringszekerheid van gas kan door het kabinet niet gegarandeerd worden. Dat blijkt uit een onderzoek van Nieuwsuur. De overheid neemt geen regie op de commerciële gasmarkt, maar laat het aan de marktwerking over. Het resultaat is dat niemand kan garanderen dat er deze winter voldoende gas op voorraad zal zijn.

Waar in omringende landen de overheden maatregelen hebben getroffen om de leveringszekerheid van gas te waarborgen, is dat in Nederland niet gebeurd. De reden: het kabinet gelooft dat de marktwerking vanzelf de laagste prijzen oplevert. Waarschuwingen van experts werden de afgelopen jaren door het kabinet genegeerd.

Geen marktwerking

Experts wijzen al langere tijd op het feit dat er op de gasmarkt geen sprake meer is van een normale marktwerking. Toen begin dit jaar de aanvoer van gas stokte riep Gasunie de partijen in de gasmarkt op ‘hun verantwoordelijkheid te nemen’, maar door de hoge gasprijzen was het voor de meeste partijen onaantrekkelijk om gas in te kopen.

Autonoom

Terwijl andere landen (los van de markt) gasreserves vanuit overheidswege aanvulden, gebeurde dat in Nederland dus niet. Tot voor kort was dat ook niet nodig: de Groningse gasbel leverde meer dan voldoende gas op. Nederland was dus autonoom als het om gas ging. En vanwege die eigen gasvoorraad is Nederland ook veel afhankelijker van gas dan andere landen. Bijna de helft van de totale energievoorziening komt uit gas.

Onduidelijk

Volgens VVD-kamerlid Silvio Erkens zou de leveringszekerheid voor huishoudens geborgd moeten zijn, maar voor de industrie is dat onduidelijk. Huishoudens zijn door Europese regelgeving beschermd tegen ‘in de kou zitten’, maar voor bedrijven is die bescherming er niet. Bij een gastekort treedt er daarom een zogenaamde ‘ladder van maatregelen’ in werking, dat in het Bescherm- en Herstelplan gas is vastgelegd. In eerste instantie wordt er opgeroepen minder gas te verbruiken, daarna komen er extra heffingen en tenslotte wordt er afgeschakeld.

Afschakelplan

Het afschakelplan is er nog niet. In dat plan moet worden vastgelegd welke sectoren bij een gastekort als eerste worden afgeschakeld. Gasunie is op dit moment bezig met het verzamelen van informatie. In dat plan wordt rekening gehouden met het Bescherm- en Herstelplan gas, maar ook met Nationaal Crisisplan Gas, dat op dit moment ook nog in ontwikkeling is. Naar verwachting moet er begin volgend jaar meer duidelijkheid zijn.