BioMCN gaat een samenwerking aan met Nouryon (voorheen AkzoNobel Specialty Chemicals) en Gasunie om groene waterstof af te nemen voor de productie van hernieuwbare methanol uit CO2. De bedrijven zetten hiermee in op een verdere verduurzaming van processen in de industrie.

Nouryon en Gasunie onderzoeken mogelijkheden voor de conversie van duurzame elektriciteit in groene waterstof in een 20-megawatt waterelektrolysefabriek in Delfzijl. De bedrijven verwachten later dit jaar de finale investeringsbeslissing voor het project te nemen.
BioMCN gaat de waterstof combineren met CO2 uit andere processen voor de productie van hernieuwbare methanol, een grondstof voor biobrandstoffen en de chemische industrie. In vergelijking met methanol uit fossiele brandstoffen levert dit een CO2-reductie op van 27.000 ton per jaar.

Belangrijke stap
Volgens Søren Jacobsen, Managing Director bij BioMCN, is het partnerschap een belangrijke stap op weg naar een circulaire economie. “Dankzij de levering van groene waterstof kunnen we aardgas als grondstof vervangen en CO2-emissies recyclen om nieuwe grondstoffen en brandstoffen te produceren. Hiermee maken we van CO2-emissies effectief een besparing en dragen we bij aan de reductiedoelstelling van Nederland.”
Knut Schwalenberg, Directievoorzitter van Nouryon Nederland, ziet groene waterstof als een realistisch alternatief voor fossiele grondstoffen die nieuwe vormen van groene chemie mogelijk maakt. “Deze samenwerking ondersteunt lange-termijn groei in deze markt.”

Verschillende energiedragers
Gerard van Pijkeren, Managing Director bij Gasunie New Energy: “Gasinfrastructuur speelt een verbindende en faciliterende rol in de energietransitie. We zullen in de toekomst verschillende energiedragers, zoals waterstof en groen gas, in toenemende mate door onze pijpleidingen transporteren. Als onafhankelijke netwerkbeheerder kunnen we waterstof van verschillende leveranciers verbinden voor transport naar de belangrijkste industriële clusters in Nederland. Dit netwerk heeft mogelijk een capaciteit van 10 gigawatt of meer in 2030.”

Gezamenlijke investeringsagenda
Bedrijven en overheden in Noord-Nederland willen de komende 12 jaar 2,8 miljard euro investeren in emissievrije waterstof. Ze boden de minister van Economische Zaken en Klimaat 28 februari hun gezamenlijke investeringsagenda aan, het ‘Integraal waterstofplan Noord-Nederland’. Gedeputeerde Patrick Brouns: ‘Met de voorgenomen investeringen én gerichte steun van het Rijk, kunnen we de productie en het gebruik van CO2-vrije waterstof fors opschalen. Zo vergroenen we de industrie en versterken we de economie in onze regio, in de rest van Nederland en daarbuiten.’