Gasunie hoort vanaf 29 april bij PosHYdon, eerste offshore groene H2 pilot

Vanaf 29 april is Gasunie onderdeel van de PosHYdon waterstof pilot, een initiatief van Nexstep, in samenwerking met TNO en een aantal andere (industriële) partners. Op zo’n 13 kilometer uit de kust bij Scheveningen ligt het Q13a platform van Neptune Energy, het eerste geëlektrificeerde platform in de Noordzee.

Op het Q13a platform zal in de nabije toekomst zeewater worden omgezet in gedemineraliseerd water, wat vervolgens door elektrolyse wordt omgezet naar waterstof. De benodigde energie wordt daarbij verkregen uit windenergie. En daarmee wordt de pilot het eerste offshore groene waterstofproject. Het doel van de pilot is ook vooral om ervaring op te doen in de offshore productie van waterstof. Hoe een elektrolyser op offshore condities reageert is nog tamelijk onbekend.

De geproduceerde waterstof kan middels de bestaande gasleidingen naar het vasteland worden getransporteerd. En uiteraard ligt daar een onderscheidende rol voor Gasunie. Volgens Gasunie CEO Han Fennema heeft Nederland een unieke positie als het om de transitie naar een duurzame energievoorziening gaat. “Nederland heeft een toppositie om de omslag naar een waterstofeconomie te leiden. We hebben de Noordzee voor de productie van wind en gas, de havens als logistieke hubs, de industrieclusters die de overstap willen maken naar groene moleculen én een uitstekende infrastructuur voor transport en opslag. Dit komt in Nederland mooi bij elkaar. Als wij onze klimaatambities willen waarmaken, dan moeten wij tijdig beschikken over een grootschalige waterstofinfrastructuur. Dit pilotproject kan een belangrijke stap in de goede richting zijn.”

Foto: Gasunie