Als het een D66 en ChristenUnie ligt, worden er geen nieuwe subsidies meer verstrekt voor nieuwe biomassacentrales. Reeds toegekende subsidies worden bij het realiseren van de centrales nog wel toegekend.

De reden van de beslissing van beide partijen is dat biomassacentrales niet per definitie winst opleveren voor het klimaat. Te vaak wordt er gebruik gemaakt van goed hout uit Oost-Europese en Noord-Amerikaanse bossen. Dat hout kan volgens de partijen beter gebruikt worden voor huizenbouw en meubelmakerijen. De kap van bossen leidt bovendien tot een afname in biodiversiteit. En bij verbranding komt er uiteraard alsnog CO2 vrij.

De partijen zien liever dat er in biomassacentrales uitsluitend (snoei)afvalhout wordt verstookt. Bovendien moet die biomassa lokaal worden geoogst: binnen een straal van honderd kilometer. Volgens de twee politieke partijen kan er beter worden geïnvesteerd in groene waterstof, zonen-energie en wind op zee.