Economen van ING concluderen dat het coronavirus vooral voor de Nederlandse transportsector, de industrie en de horeca negatieve gevolgen heeft. Hoe groot de gevolgen zijn, is nu nog niet te becijferen.

De industrie kampt op twee manieren met de gevolgen van het virus. In de eerste plaats worden er componenten en grondstoffen uit Azië verscheept dan normaal. Maar daarnaast kunnen Nederlandse exporteurs van componenten hun producten minder gemakkelijk afzetten bij Aziatische klanten. Volgens de ING heeft de chemie het minste last van het coronavirus.

In een eerdere analyse vertelde ABN-AMRO Sector Econoom Jan Swart dat vooral de sectoren industrie en transport de gevolgen van het coronavirus gaan merken. Het goede nieuws is dat de schade voor Nederland beperkt blijft en van tijdelijke aard is. Dat blijkt uit een interview met BNR. “Er zijn zeker gevolgen voor de Nederlandse economie, vooral door de besmettingen in Noord-Italie, maar die gevolgen zijn beperkt en van tijdelijke aard. Je moet daarbij denken aan maanden.”

Ketens

De gevolgen van het coronavirus, die vooral in China merkbaar zijn, komen met enige vertraging naar andere landen. Grote delen van de Chinese industrie hebben gedurende tien dagen niet of nauwelijks gedraaid. En het gevolg van die stilstond wordt nu in Nederland merkbaar. Chinese producten zijn in bijzonder veel (Nederlandse) producten verwerkt. “De industrie draait daar nu ook nog steeds maar op halve kracht. Je krijgt daarmee een soort schokgolf effect door productieketens en toeleveringsketens.”

“China speelt nu eenmaal een grote rol in de industriële productie. Een kwart van de wereldwijde industriële productie komt uit China. ”

Beperken

Swart is niet bang voor vergelijkbare taferelen als in China, waar complete bedrijven, scholen en winkels op slot gingen. “In Nederland is het beleid er op gericht om de besmettingsgevallen zo snel mogelijk te isoleren. Als je dat goed doet, beperk je de economische schade.”

Waar Nout Wellink eerder voorspelde dat het coronavirus tot een recessie kan leiden, denkt Swart daar anders over. “Wij gaan nog steeds uit van een groei van de Nederlandse economie met 0,9% in dit jaar. Het is heel simpel: als iedereen goed zijn handen blijft wassen, is dat niet alleen beter voor de gezondheid, maar ook voor de economie.”

PMI

Inmiddels is duidelijk dat het coronavirus voor de grootste verstoring ooit van de Chinese industrie heeft gezorgd. Zelfs in de crisisjaren 2008 en 2009 stond de PMI in China hoger dan nu.

Beeld: Daxue Consulting