foto Cepsa

Het Spaanse energiebedrijf Cepsa en een consortium van bedrijven uit het Rotterdamse havengebied tekenden 21 februari een intentieverklaring om duurzaam opgewekte (groene) waterstof omgezet tot ammoniak per boot naar Nederland te vervoeren. Cepsa zal de groene ammoniak leveren aan de geplande ACE importterminal in de haven van Rotterdam.

De groene ammoniak is bestemd voor eindtoepassingen in de industrie na omzetting van de ammoniak in waterstof. Maar ook voor de scheepvaart en andere industrieën in Noordwest-Europa. De intentieverklaring met Cepsa is de eerste van overeenkomsten die ACE tekent voor de invoer van groene waterstof en ammoniak om de grootste invoerterminal voor groene ammoniak van Europa te creëren.

Belangrijke mijlpaal

De overeenkomst versterkt volgens de betrokken partijen de groene waterstofcorridor tussen het noorden en het zuiden van Europa. Het is een belangrijke mijlpaal in de Europese strategie voor de ontwikkeling van hernieuwbare waterstof en duurzame brandstoffen.

Gasunie, HES International en Vopak tekenden in 2022 een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van de ACE Terminal op de Maasvlakte. Die moet vanaf 2026 operationeel zijn.

Toekomstige waterstofmarkt

Op de beoogde locatie op de Maasvlakte in Rotterdam kunnen schepen vanuit de gehele wereld aanleggen om groene ammoniak, en in de beginfase mogelijk ook blauwe, te lossen. Ook kunnen partijen gebruik maken van de bestaande infrastructuur en de logistieke faciliteiten van de Rotterdamse haven.

Op het terrein is ook ruimte voor de ontwikkeling van een installatie om ammoniak weer in waterstof om te zetten. In de toekomst krijgt deze installatie een aansluiting op het landelijke waterstofnetwerk van Gasunie om de toekomstige waterstofmarkt in Noordwest-Europa te kunnen bedienen.

Krachten bundelen

HES beschikt op de Maasvlakte over een strategische locatie met kadecapaciteit en directe toegang vanaf zee. Gasunie heeft een infrastructuur met bestaande opslagtanks en pijpleidingen. Vopak heeft met zes ammoniakterminals over de hele wereld ruime ervaring in het veilig opslaan van ammoniak. Door deze krachten te bundelen, ontstaat volgens de betrokken partijen een aantrekkelijke uitgangspositie van waaruit de partners binnen enkele jaren de importlocatie voor groene ammoniak in Rotterdam kunnen realiseren.

Afhankelijkheid verminderen

Rob Jetten, minister van Klimaat en Energie, die aanwezig was bij de ondertekening van de intentieverklaring in Madrid: “Deze intentieverklaring tussen Cepsa en ACE Terminal is een prachtig voorbeeld van het soort samenwerkingen dat nodig is en die we willen stimuleren met het nieuwe Memorandum of Understanding tussen Spanje en Nederland op het gebied van hernieuwbare waterstof. Het vormt een belangrijke mijlpaal voor de Europese waterstofstrategie voor de ontwikkeling van waterstofcorridors tussen Zuid- en Noord-Europa. Hiermee kunnen we de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen en de Nederlandse decarbonisatie- en klimaatdoelstellingen realiseren.” Tijdens een rondleiding in Puertollano, de grootste waterstofcentrale van Europa, was de minister volgens Trouw onder de indruk. “Dit is stukken groter dan ik dacht. Heel indrukwekkend om dit op deze schaal te zien. Niet vergelijkbaar met de kleinere installaties in Nederland.”