Groningen Seaports realiseerde in 2021 ondanks corona 13 miljoen ton overslag

Groningen Seaports wist afgelopen jaar 13 miljoen ton aan overslag te realiseren. Dat komt dicht in de buurt van recordjaar 2018 en dat is, gezien de pandemie, een indrukwekkend gegeven.

Groningen Seaports zet over 2021, mede dankzij de grote hoeveelheid overslag, waarschijnlijk 54 miljoen euro om en maakt daarbij 5,5 miljoen euro winst. Bovendien zijn diverse nieuwe bedrijven geïnteresseerd om hun nieuwe vestiging in de Eemshaven te vestigen. En dat is weer mede te danken aan diverse investeringen in het havengebied. “Bedrijven willen zich graag vestigen in ons gebied en dan moeten de terreinen en infrastructuur op orde zijn. Net als de geïnteresseerde bedrijven zien wij Noord-Nederland als de bakermat van de energietransitie en willen wij onze groei op een groene wijze realiseren samen met partijen die daar bij passen. De toekomst van Nederland ligt hier, in Groningen”, vertelt CEO Cas König.

Stroomsnelweg

Er vinden meer interessante ontwikkelingen plaats in de Eemshaven, vindt König. “Vele bedrijven in ons havengebied zijn volop bezig met het ontwikkelen van nieuwe projecten. Zo krijgt de nieuwe stroomsnelweg Eemshaven-Vierverlaten steeds meer vorm en werd in december bekend dat de eerste emissievrije mouterij ter wereld in de Eemshaven wordt gerealiseerd. Verder wordt er gewerkt aan een nieuwe veerverbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand en zal er een groot logistiek verzamelgebouw verrijzen nabij de Emmahaven. Stuk voor stuk prachtige berichten waar we trots op kunnen zijn.”

König hoopt dit jaar verdere stappen te kunnen zetten op het gebied van groene waterstof. “Tot slot hoop ik dat er een snelle oplossing komt voor de stikstofproblematiek en de aanlanding van groene stroom op zee. Op dit gebied zijn er nog veel uitdagingen.”