“Ons doel is om in 2030 de oceanen volledig plastic vrij te hebben gemaakt. We willen door onze samenwerking met de organisatie The Planet Calls daaraan meewerken.” Dat zegt  Heleen van Wijk, werkzaam als business manager circulaire economie bij Groningen Seaports. 

De functie van Van Wijk houdt in dat zij het bedrijfsleven aanjaagt tot circulariteit in de Eemshaven en Delfzijl. ”We hebben vanuit Groningen Seaports vijf business proposities, waaronder circulaire economie. We kijken daarbij erg naar onderwerpen die dicht tegen ons chemie cluster aan liggen, zoals chemische recycling, recycling van plastics, waste to energy (de energie weer gebruiken in het Chemie Park) en waste to chemicals (grondstoffen weer gebruiken in het Chemie Park). Op die manier proberen we weer een ‘closed loop system’ te creëren. En mijn aandeel daarin is relatiebeheer met klanten in ons circulaire cluster.”

De geselecteerde partner in dit project is dus het Ierse ‘The Planet Calls’.  “We zijn met deze partij in contact gebracht door een netwerk dat we hier hebben in Nederland, via een zakenrelatie.” Ze kan niet zeggen wie dat is, want het betreft hier een zakenpartner in spe.

De samenwerking tussen de twee partijen bestaat vooral uit het faciliteren van testlocaties. “The Planet Calls heeft vaak behoefte aan specifieke locaties om nieuwe ideeën te testen op haalbaarheid. Als het mogelijk is, biedt Groningen Seaports dan die locatie aan. Daarnaast helpen we ook, als dat nodig is, met het datamanagement van die testen.”

Bij het aankondigen van een dergelijk project rijst ook de vraag of Groningen Seaports een verwerkingsfabriek gaat bouwen voor de verwerking van plastic. “We hebben verschillende partners op ons industriepark. Bijvoorbeeld een afvalinzamelaar, -scheiders en –verwerkers. We zijn in gesprek met verschillende partijen die ieder hun rol kunnen oppakken in dit verhaal.“

Groningen Seaports financiert het project niet alleen uit eigen zak: “Er zijn Europese private fondsen waarop we een beroep doen en daarnaast Europese subsidies. We zijn ook nog op zoek naar andere Europese partners die zich willen aansluiten om gezamenlijk een idee uit te werken. Er zijn allerlei Europese landen waarmee we in contact zijn met vergelijkbare initiatieven.”

Het is dus enigszins anders dan de bekende organisatie van de Nederlandse Boyan Slat.” Het zijn wel vergelijkbare projecten”, zegt Van Wijk. “Als hij bij ons wil testen, dan is hij bij ons ook van harte welkom. We staan open voor allerlei initiatieven.”

Hoe ziet ze de toekomst wat dit betreft: zet het zich door of blijft het bij gesprekken. “Ten eerste focussen we ons op het leeghalen van de oceanen en het verwerken van plastics. We willen daarna grondstoffen maken voor de industrie. Daarnaast willen we ook toewerken in ons industriecluster naar de komst van bioplastics als verpakkingsmateriaal . Enerzijds willen we plastics uit zee halen om te recyclen, aan de andere kant willen we voorkomen dat er nieuwe plastics bijkomen. We willen op die manier een volledig circulaire economie creëren.”